Радио реклама

Радио рекламата има широк обхват, в съчетание с доста подробни възможностиза сегментация на аудиторията. Какво е РАДИО РЕКЛАМА ?

В сравнение с другите категории от СМИ, стойността а Радио Рекламата не е висока, което позволява да се увеличи количеството на рекламните съобщения, като по този начин се увеличава популярността на марката. Рекламитепо радиото в съответните блокове на програмата покриват голяма аудитория от потребители, независимо от тяхното местоположение – на почивка, на работа, на път. Радио слушат всички категории от населението: деца и възрастни, жени, мъже, работещи и неработещи хора. Това позволява да изберете желаните от вас станции, в зависимост от целите и задачите на рекламната кампания.


Какво е “ Trade Events „? – Отговор

Какво е “ SPECIAL EVENTS “ ? – Отговор

Какве е “ CORPORATE EVENTS “ ? – Отговор

Какво е „Семплинг“ ? – Отговор

Какво е „BTL Реклама“ ? – Отговор

Какво е “ Тиймбилдинг“ ? – Отговор

Какво е „Еvent Marketing“ ? – Отговори

Какво е “ Brand „ ? – Отговор

What is Event Management ? by Event Bussines AcademyОтговор


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Events, Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Рекламна Агенция

radio reklama v plovdiv