Какво е BTL комуникация? Медиа & Реклама

Нарастващият интерес към методите на BTL се обяснява с това, че конкуренцията става все по-голяма, а потребителите все по-малко се доверяват на традиционните форми за придвижване на стоките. Така, обикновената реклама не предполага обратна връзка, и комуникацията става едностранна. В същото време потребителите се нуждаят от диалог с производителите, те са по-лоялни към продукта, който са изпробвали.

Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

Какво е BTL комуникация? Медиа & Реклама

„Bellow the line“ — това е непосредствена работа с потребителите, всевъзможни акции, демонстрации, PR.

BTL-инструментите включват:

  • директен маркетинг;
  • PR;
  • спонсорство;
  • насърчаване на продажбите;
  • POS материали;
  • специални събития (special events)
  • други рекламни инструменти, които не са свързани смедиите.

Нарастващият интерес към методите на BTL се обяснява с това, че конкуренцията става все по-голяма, а потребителите все по-малко се доверяват на традиционните форми за придвижване на стоките. Така, обикновената реклама не предполага обратна връзка, и комуникацията става едностранна. В същото време потребителите се нуждаят от диалог с производителите, те са по-лоялни към продукта, който са изпробвали.

Следва да се уточни, че уникален опит от лично общуване с марката потребителя може да получи само в случай, ако бренда общува с потребителите посредством BTL-комуникация.

С помощта на скритата реклама, компаниите могат да решат някои проблеми

  • Бързо и значително увеличение на продажбите.

В края на краищата, когато потребителят види телевизионна реклама, той не отива веднага за рекламирания продукт в магазина – между приемането на решение и покупката ще мине известно време. А рекламните акции непосредствено на мястото на продажба стимулират потребителя към моментална покупка.

  • Създаване на положително отношение и поддържане лоялността към марката.

В условията на жестоката конкуренция за компаниите е изгодно да провеждат BTL-акции за привличане на нови и задържане на старите клиенти. Въпреки всичко, BTL не трябва да се разглеждат като заместител на традиционните медии. BTL – това е сравнително нов, уникален инструмент за реализация на рекламна стретегия.

  • Предаване на нужната информация посредством нестандартни методи.

Фирмата може да предава нужната и информация посредством фирмени названия, опаковки, витрини, лични продажби, търговски панаири, лотарии, медии, преки писма по пощата, външни реклами, списания, и други форми. Тези съобщения могат да направят отпор на информирането, убеждението, страха, общителност, експлоатационни характеристики на продукта, хумор или сравнения с конкурентите.

 


Преимущества на BTL – инструментите в сравнение с пряката реклама

По-ниска стойност за средствата за разпространение на рекламите, които не се отнасят към СМИ.

В края на краищата, ефективността на източника на медиа е не само показателя за числеността на аудиторията, видяла рекламата. В действителност прегледа на рекламата може да бъде слабо свързано с вземането на решение за покупка на рекламирания продукт.

BTL – акциите притежават по-висок коефициент на участие

Част от потребителите се въвличат в промо-акцията спонтанно, без специално да е планирано, но се поддават на хазарта, с надеждата за получаване на подарък, награда, печалби и т.н. Ако акцията се отличава с креативност и оригиналност, коефициента на участие може да бъде много висок.

Към нито един вид пряка реклама потребителите не демонстрират такава лоялност

Причината за подобна ефективност на BTL е в това, че повечето промо-акции са основани на взаимодействието с потребителите. Същността на всяка акция се състои в това, че човек влиза в относително персонализирано отношение с марката, от която той получава бонуси или награди.

В съзнанието на потребителите се оформя емоционален образ на марката

До известна степен това е нейното одушевяване, очовечаване.

BTL – акциите притежават интерактивност

BTL осигурява обратна връзка с аудиторията, а за пряката реклама тази задача е второстепенна. По този начин, активността на потребителя е тясно свързана с още едно преимущество пред медиите –

Локализиране, възможност за работа с тесни целеви групи

Може да се каже, че и на нашия пазар вече се е формирало изискване, и предишния принцип – да се обхване „максимално количество широка аудитория с всички възможни средства“ – вече не достатъчно. Именно BTL-акциите позволяват да се построи комуникация само с определени групи потребители, както и да не се харчат бюджетни пари ( които винаги са ограничени) за нецелеви потребители.

Въздействието върху потребителите става непосредстено в процеса на приемане на решение за покупка ( „направлява се неговата ръка“)

Като правило, по-голямата част от акциите се провеждат в търговските обекти, като по този начин те съпътстват приемането на решението. Въпреки това, манипулацията се случва ненатрапчиво, самият потребител прави информиран избор ( влезнал в магазина, купил опаковка), след това е поканен да участва в акцията.

Полезва връзка: http://www.dream-agency.bg/какво-е-btl-реклама/ | www.dream-agency.bg/event-marketing/


Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.  BTL Маркетинг и Реклама България