Event marketing 

Какво е Еvent Marketing? Какви са неговите цели? Как да използваме Event marketing стратегиите? Тук ще намерите вашите отговори:event marketing. Какво е Евент МаркетингEvent Marketing – е сложна организация на дейности, насочени към насърчаване на марката или продукт на компанията с ярки и запомнящи се събития. Емоционалният контакт, създаващ се с аудиторията, който се установява по време на мероприятията дава уникалната възможност да се повлияе на целевата аудитория по–тънко и по-ефективно.

Потапянето на участниците в събитията на марката, въз основа на включването на емоционалното възприятие на аудиторията е един от най-ефективните начини за пълно разкриване имиджа на марката, запечатването му в съзнанието на публиката и управление на продажбите в дългосрочен план.

Цели, постигани чрез инструментитена маркетинговите събития:

  • Изграждане на успешна марка;
  • Създаване на нови претексти за PR-кампания;
  • Ярко пускане на продукта на пазара;
  • Позициониране на марката, управление на имиджа на фирмата;
  • Насърчаване на марката чрез популяризиране на събитие;
  • Формирането на лоялни групи потребители;
  • Насърчаване на импулсивното търсене на продукта;
  • Увеличаване на продажбите в дългосрочен план;
  • Създаване на word-of-mouth ефекта ( от уста на уста);
  • Формиране на екип от съмишленици сред персонала.

 

Световните брандове – Полезен линк: http://www.inc.com/guides/201102/new-rules-of-event-marketing.html


Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

Event Marketing Bulgaria