Какво е Тиймбилдинг ?

(Какво значи Тиймбилдинг?)

Team Building е мощна движеща сила за организацията на труда и въплащение на зададените цели на екипа и компанията като цяло, което оказва положително влияние на резултатите от работата и способства за ръста на приходите.

какво е тиймбилдинг

Както знаем, хората са основна част от всеки дом и бизнес. Парите, инвестирани в бизнеса, не могат да работят сами по себе си, без правилно и хармонично взаимодействие на всички членове на екипа. Именно колективът е основата на всяка компания. За да се използва максимално целият потенциал на човешките ресурси и да се направи колективъта единно цяло, смазан механизъм, който ще работи без пропуски, много от съвременните мениджъри използват като инструмент за работа с персонала тиймбилдинга.

Тиймбилдингът, от английското Team bullding е изграждане на екип, това е термин, който се използва в контекста на бизнеса и се прилага в широк диапазон на действия, насочени към създаване и повишавване ефективността на работата на екипа.

Тиймбилдинг, или изграждането на екип, е един вид поощрение на екипа от служители от името на ръководителя. Ръководството на компанията организира даденото мероприятие и по този начин предоставя възможност на целия колектив да смени работната обстановка, да си почине от ежедневните задачи и да създаде нови работни взаимоотношения в колектива. Въпреки това тиймбилдингът, освен веселото прекарване сред природата, активни спортни игри и други забавни дейности, има втора, скрита страна. Активното взаимодействие на всички членове на колектива в проста, непринудена обстановка разивива командния дух на работниците, дава възможност да се изяви и реализира личностният потенциал на сътрудниците. Освен това, тиймбилдингът помага да се решат много конфликти, възникнали в колектива, създава доверие между служителите и е невербален метод на мотивация на персонала за работа. В резултат на добре организиран и проведен тиймбилдинг се получавасплотен екип от професионалисти, ориентирани към резултатите, способен да реши много задачи без допълнителна мотивация.

Организиране на Тиймбилдинг | Aвтор – DREAM AGENCY BG


ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ СТАТИИ:

Видове Тиймбилдинг

Как да организираме Тиймбилдинг