CORPORATE EVENTS

Корпоративни събития или т.н. Корпоративните мероприятия дават уникалната възможност да се предадат идеите на компанията непосредствено до Вашите сътрудници, но те също могат да послужат и като ефективен инструмент за външен маркетинг, вие винаги можете да поканите на вашите корпоративни мероприятия основните клиенти и партньори.

Корпоративни събития

CORPORATE EVENTS (HR EVENTS) – корпоративни събития (съвместен отдих на служителите, фирмени годишнини, професионални празници).

Корпоративните събития дават уникалната възможност да се предадат идеите на компанията непосредствено до Вашите сътрдуници, но те също могат да послужат и като ефективен инструмент за външен маркетинг. Вие винаги можете да поканите на Вашите корпоративни събития основните клиенти и партньори. С това ще си обезпечите тяхната лоялност, ще им дадете възможност да се почувстват значими.

Към тази група се отнасят събития като юбилеи на фирмата, рожденни дни на сътрудниците, партита, фестивали, пикници. Обмислената корпоративна култура на всяка фирма предполага организиран отдих на служителите. Този сектор на event маркетинга се използва от много фирми, за които грижата за своите работници е престиж за самата организация. Всички професионални бизнес събития са насочени към повишаване на популярността на ръководството и формиране на корпоративна гордост. На всички е известно, че задружния, сплотен колектив е залог за успешен бизнес.

Важно е да се помни, че при подготовката на всяко мероприятие трябва да се отчитат много фактори, и избор на мястото, и организиране на на шоу-програми, които не са най-важните. Това, което е по-важно е смисъла, който носи мероприятието, какви цели то е призвано да постигне. Важно е също да се отчита корпоративния стил и култура на компанията, да се уточнят пожеланията към гостите, плавно вписвайки ги в сценарий на действието. Още повече, за да стане Еvent-та истинско събитие и да се запомни от гостите, трябва всеки път да ги заставяте да се изненадват и удивляват, да измисляте съвършенно различни сценарии. В противен случай, вложените в него средства няма да донесат никаква полза. А както е известно, парите трябва да работят!

Сравнително наскоро в областта на HR events се появиха нови видове мероприятия, такива като family day и teambuilding.

Familyday. През последните години в много компании стана традиция да се провеждат семейни празници за своите служители. Подобна ситуация са способства за сплотяване на сътрудниците на компанията и ги сближава на емоционално ниво. Този инструмент също така способства за намаляване на отлива на служители от компанията, способства за превръщане на фирмата в едно голямо семейство, в което едва ли някой ще подведе другия.

Що се отнася до Teambuilding’a (тиймбилдинг), той има голямо значение !!! Мероприятията от тази серия способстват повишаването на работоспособността на служителите, изграждане на трайни вътрешно корпоративни връзки между колегите. Teambuilding, това е колективен тренинг, в който под ръководството на треньор ( професионален психолог) се симулират бизнес ситуации, а сътрудниците трябва да ги решат. Това може да бъдат тестове за изграждане на доверие, подобряване на разбирането, и много други необходими детайли за работата в екип. В размките на тези събития се отработва практика за вземане на сложни решения чрез организиране на ролеви игри, тренинг и почивка. Особено важно е, че Teambuilding е делови тренинг, умело замаскиран под формата на почивка. С едно мероприятие ръководството на компанията постига веднага няколко цели, спестявайки средства и бюджет.

Полезен линк: http://www.dream-agency.bg/blog/ | http://www.dream-agency.bg/event-management-bulgaria/


Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Организиране на фирмено събитие | Event Planning | Тиймбилдинг | Реклама и PR

Oрганизиране на корпоративни събития и празници в България