Вътрешен бенчмаркинг

Вътрешен бенчмаркинг е особено ефективен в големи фирми с много клонове, които в действителност извършват една и съща работа, но в различни географски точки.

Преди да се започне работа по прилагането на най-добрите практики на своите колеги ( т.е. вътрешен бенчмаркинг), следва да се определи ясно: какъв именно опит, в какъв обем, от кои отдели да се приеме.

Вътрешен бенчмаркинг

benchmarking-types-1

Също така трябва да се определят показателите, по които в бъдеще ще могат да се оценяват резултатите. Съвсем не е факт, че метод, работещ успешно в столичен филиал ще работи също толкова успешно и в периферията.

Вътрешен бенчмаркинг е първата стъпка, която трябва да проведат активно растящите компании.

Това означава, че преди да преминем към проучване на конкуренцията, по-добре е да се огледаме в собствената си компания, да отделим отдел или филиал, който работи максимално ефективно. След това да изясним за сметка на какво се постига този значителен ефект ( възможно е в по-голямата мотивация на работниците за постигане на корпоративен ефект или др.). След което трябва да пробваме да научим ефекта на първите и да се опитаме да го приложим на своята територия. Това трябва да стане със задължителното отчитане на местните условия на труд – географски, човешки, ресурсни, специфична дейност и т.н.

Вътрешен бенчмаркинг , това е най-деликатна форма на сравнителния анализ (идентификация и наследство на високи постижения, иновативни технологии на други компании с цел подобряване на собствената си работа), се извършва в рамките на една и съща фирма и няма характер на бизнес разузнаване.

За разлика от всички други видове заимставния на бизнес – идеи ( конкурентни, отраслеви, междуотраслеви), да се осъществи вътрешен бенчмаркинг е много по-лесно отколкото всеки друг.

Първо, защото колегите в рамките на една и съща фирма са много по-склонни да споделят своя опит и информация. В края на краищата, те работят за една обща цел,която взема връх, дори ако между филиалите или отделите в средата на самата компания има конкуренция за званиято „първенец“.

Второ, защото за пълната адаптация на получения в рамките на вътрешния бенчмаркинг са необходими средно 2-4- месеца, до като за отраслoвия и междуотраслевия от 1 до 2 години.

 

Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.


Какво е “ SPECIAL EVENTS “ ? – Отговор

Какве е “ CORPORATE EVENTS “ ? – Отговор

Какво е „Семплинг“ ? – Отговор

Какво е „BTL Реклама“ ? – Отговор

Какво е “ Тиймбилдинг“ ? – Отговор

Какво е „Еvent Marketing“ ? – Отговори

Какво е “ Brand „ ? – Отговор

What is Event Management ? by Event Bussines AcademyОтговор