Събитиен мениджмънт

Събитиен мениджмънт (на английски: Event management) е приложението на професионални практики от областта на управлението на проекти към организирането и провеждането на конференции, празненства, фестивали и други публични събирания. Възприема се като един от стратегическите маркетингови и комуникационни инструменти, приложим към организации за всякакъв размер.

Упражняването на професията събитиен мениджър предполага комплекс от умения и познания, които се проявяват в зависимост от вида и мащаба на организираното събитие. Организираното събитие се отличава от едно спонтанно събитие по своето по-високо ниво на ефективност и резултатност, което е и целта на събитийния мениджмънт.

Сред обичайните видове събития, които се организират са забави, корпоративни събития, изложения, панаири, граждански прояви, фестивали, правителствени събития и срещи на високо ниво и други.

Източник: Wikipedia „Какво е СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ – Event Management


Какво е “ SPECIAL EVENTS “ ? – Отговор

Какве е “ CORPORATE EVENTS “ ? – Отговор

Какво е „Семплинг“ ? – Отговор

Какво е „BTL Реклама“ ? – Отговор

Какво е “ Тиймбилдинг“ ? – Отговор

Какво е „Еvent Marketing“ ? – Отговори

Какво е “ Brand „ ? – Отговор

What is Event Management ? by Event Bussines AcademyОтговор


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

Йерархия на Събитиен Мениджмънт

Събитиен мениджмънт България