Конкурентен бенчмаркинг

Конкурентен бенчмаркинге – съвременен евфемизъм, т.е. по-деликатно наименование на бизнес разузнаване. Не трябва да се бърка с промишлен шпионаж, тъй като конкурентния бенчмаркинг използва напълно законни методи.

Същността на конкурентен бенчмаркинг се свежда до внимателно проучване и сравнение на своята продукция с тази на конкурента, на услуги, мениджмънт или бизнес-процеси. Целта е да се идентифицират преимуществата на конкурента, методите за постигането им и прилагането им на своя територия.

Конкурентен бенчмаркинг фирмено разузнаване Естествено, конкурентния бенчмаркинг се появи много преди в Института за стратегическо планиране (USA) през 1972 год. измислиха новия термин – ” бенчмаркинг“ /www.dream-agency.bg/internal-benchmarking/ .

Той е бил необходим за научно описание на процеса за „шпиониране“ на конкурентите и заимстване на напреднал производствен опит. А подобна практика възниква в момента когато са възникнали пазарните отношения и примитивните форми на конкуренция.

Конкурентния бенчмаркинг е неоспорим двигател на прогреса. В края на краищата, ако производителите не вземаха успешния опит на своите преки конкуренти, съвременните технологии, идеи, оборудване и иновации, така и щяха да си останат собственост на своите „бащи“. Съгласете се, че е абсурдно да не се използва вече изобретения от Henry Ford конвейер и отново да се измисля във всеки завод.

Конкурентния бенчмаркинг е жив и ще бъде жив винаги!

Етапи на конкурентния бенчмаркинг:

С каквото и да се занимава дадено предприятие, то винаги проследява своите преки конкуренти.

Както и другаде, в условията на конкурентния бенчмаркинг се започва със сравнения. С тях и започва целия процес:

Етап 1. Сравненията на продукта, продажбите или други показатели на растеж с текущото състояние на нещата на нашите преки конкуренти.

Етап 2. Избор на критерии, по които ще се проведе сравнителния анализ.

Етап 3. Избор на конкретно предприятие – конкурент, с което ще се сравняват своите показатели.

Етап 4. Необходимо е пълно събиране на информация от открити (или потенциални) източници.

Етап 5. Анализ! Той предполага определяне на истинските причини ( иновации, технологически или управленски решения) за успеха на конкурента, а също така и възможностите за прилагане на този опит в своето предприятие.

Етап 6. Непосредствено внедряване на заимстваното решение, адаптирано към своите условия на работа.

benchmarking-konkurenten-1


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

 Външен Рекламен Отдел | Outsource Advertising Department

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.


Какво е “ SPECIAL EVENTS “ ? – Отговор

Какве е “ CORPORATE EVENTS “ ? – Отговор

Какво е „Семплинг“ ? – Отговор

Какво е „BTL Реклама“ ? – Отговор

Какво е “ Тиймбилдинг“ ? – Отговор

Какво е „Еvent Marketing“ ? – Отговори

Какво е “ Brand „ ? – Отговор

What is Event Management ? by Event Bussines AcademyОтговор