Външна реклама (Outdoor)

Външна реклама (или реклама OUTDOOR) са графики, текст или друга информация, реклама, която се поставя на специални временни и / или фиксирани конструкции, разположени на открити места, а също на външните повърхности на сгради, съоръжения, на елементи от уличното оборудване, над пешеходната част на улици, или на самите тях.

вънпна реклама Пловдив

Средствата за външна реклама са доста разнообразни. По отношение на градската среда – това са различни носители на рекламни съобщения, помествани на територията на града и рачетени на визуално възприемане в градското пространство, а по-конкретно: на покриви, пана, електронни табла, билбордове, тенти, щендери, банери и др.

Нашата фирма може да Ви осигури с поместването на всички видове рекламни носители за външна реклама.

 


Какво е “ SPECIAL EVENTS “ ? – Отговор

Какве е “ CORPORATE EVENTS “ ? – Отговор

Какво е „Семплинг“ ? – Отговор

Какво е „BTL Реклама“ ? – Отговор

Какво е “ Тиймбилдинг“ ? – Отговор

Какво е „Еvent Marketing“ ? – Отговори

Какво е “ Brand „ ? – Отговор

What is Event Management ? by Event Bussines AcademyОтговор


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.