Определяне на основните цели на рекламната компания

Стратегията се разработва чрез обща маркетингова програма, основана на цели и задачи. Например, целта на маркетинга е да увеличи търсенето, а след това целта на рекламната компания е да окаже влияние върху клиента, така че той да иска да придобие рекламирания обект.

Continue reading

Влиянието на честотата на рекламното съобщение върху ефективността е тема, която винаги се обсъжда активно. Много въпроси възникват относно измерването и прогнозирането на ефективността на рекламата.

Continue reading

Рекламната компания е набор от взаимосвързани промоционални дейности, които се определят от конкретен времеви интервал. Провеждането на рекламната кампания се осъществява по ясно определени принципи. Ясната стратегия и правилно поставените цели и задачи стават залог за успешното популяризиране на всеки продукт или услуга на пазара.

Continue reading

Fit & Jumping Festival 2018  се проведе на 12 и 13 май в Международен панаир Пловдив. До сега толкова мащабно спортно събитие не бе правено в града под тепетата, затова с  гордост като част от организторския екип, Ви съобщаваме новината, че над 400 души присъстваха на първото издание на пролетния спортен фестивал на външни и вътрешни площи – Fit & Jumping Festival 2018.

Continue reading

За човек, който не е професионалист в областта на рекламата, логото на компанията не е значителен елемент, който просто може да бъде игнориран. Но когато става въпрос за сериозни организации, които искат да си сътрудничат с тази компания, в този случай логото на компанията значи много, тъй като отразява същността на дейността на компанията.  

Continue reading

Всеки маркетинг започва с проблема на някой друг, а не с вашата идея. Когато хората мислят за създаването на нов продукт, необходимостта от всякакви маркетингови действия, създаване на бизнес, повечето започват с идея.

Continue reading

Големите компании увеличават ежегодно бюджетите си за интернет маркетинг и присъствие в Интернет, за разлика от тях, малките предприятия не се стремят особено да инвестират пари в тази посока. Според изследването на Джоузеф Алфуби, има три общи мита сред предприемачите, които влияят върху поведението им. Ще ги разгледаме.

Continue reading