Рекламни кампании

Определяне на основните цели на рекламната компания

Стратегията се разработва чрез обща маркетингова програма, основана на цели и задачи. Например, целта на маркетинга е да увеличи търсенето, а след това целта на рекламната компания е да окаже влияние върху клиента, така че той да иска да придобие рекламирания обект.

Continue reading

Влиянието на честотата на рекламното съобщение върху ефективността е тема, която винаги се обсъжда активно. Много въпроси възникват относно измерването и прогнозирането на ефективността на рекламата.

Continue reading

Рекламната компания е набор от взаимосвързани промоционални дейности, които се определят от конкретен времеви интервал. Провеждането на рекламната кампания се осъществява по ясно определени принципи. Ясната стратегия и правилно поставените цели и задачи стават залог за успешното популяризиране на всеки продукт или услуга на пазара.

Continue reading

Изба Карабунар се намира на 80 км. от София. Разположена е в близост до село Карабунар, един от традиционните лозаро-винарски райони на България с неугасваща слава от турско време, та чак до днес.

Continue reading