Tag Archives: реклама

Значението и дела на BTL-акциите напоследък се увеличи. На първо място, тъй като потребителят е станал много по-взискателен и иска преди закупуването да се запознае с характеристиките на стоката или услугата, които му предлагат.

Изследванията показват, че потребителите не знаят какво искат. Потребителите вземат решенията си и реагират на рекламата повече на основа несъзнателни процеси, отколкото на съзнателно рационално решение.

Cross-Promotion. Ораганизиране на съвместни промо-акции. В последно време ко-брандинг, и по-специално съвместната промоция (cross-promotion), започнаха да получават популярност и на нашия пазар. Водещи световни марки вече отдавна ползват тази практика, а нашите марки също приемят западния опит. Прочете повече:

Реклама в кино С всеки изминал ден рекламата в кината става все по търсена сред рекламодателите заради нейното ефективно въздействие върху зрителите и достатъчно ясната сегментация на аудиторията в кината. Днес почти нито един филм не започва без рекламен клип преди него. 

Indoor реклама Един от най-бързо развиващите се сегменти на рекламния пазар е вътрешната реклама. Причината за този ръст е широкия избор както на стандартни, така и на нестандартни видове рекламоносители, използващи се вътре в сградата.

Мониторинг на конкурентите В съвременните условия на бързо променящата се пазарна ситуация и жестока конкуренция борбата за информация за конкурентите: техните предимства и недостатъци, стратегия и провеждани мероприятия, определя успешността на компаниите в дългосрочна перспектива.