Изследванията показват, че потребителите не знаят какво искат. Потребителите вземат решенията си и реагират на рекламата повече на основа несъзнателни процеси, отколкото на съзнателно рационално решение.

За какво мислят потребителите?

Очевидно, има взаимодействие на съзнателни и несъзнателни процеси, което е движещата сила, когато става дума за реакции към рекламата и решението за покупка.

Факторът отделна личност / темперамент също присъства в мисленето и поведението на потребителите. Хората с умерени черти на екстроверт обикновено реагират по-позитивно на рекламата, а на интровертите по-трудно се въздейства с реклама.

Причината може да е, че интровертите обикновено са заредени с индивидуална дейност, която в по-малка степен зависи от външни фактори. А екстровертите са склонни да се презареждат от външни фактори, като например социален статус, социално взаимодействие, партньорски отношения и социална стойност на стоки и услуги.

Интровертите в голяма степен зависят от вътрешните фактори, които могат да бъдат анализирани и обработени. Те действат на основата на фактори, информация, както и на вътрешните убеждения и възгледи.

Ето защо е необходимо да се разработи демографски профил на идеалния клиент. По този профил може да се разработят рекламни и маркетингови кампании, които ще „подхранват“ подсъзнанието на потребителя.

Маркетолозите трябва да могат да включват елементи, които са основани както на съзнателни, така и на несъзнателни психични процеси на целевите потребители.

Несъзнателните елементи, това са музика (проучвания показват, че музиката е много важен фактор във формирането на положителна реакция на реклама), цветове, графики, и мобилност. Съзнателни елементи са текст, гласът за предложение на продукта, талони.

Отделете време, за да разберете кой е вашия идеален клиент и адаптирайте рекламата към неговата личност и несъзнателни процеси. Във вашата маркетингова кампания вие трябва да осигурите комбинация от съзнателни и несъзнателни елементи, които са свързани с различни СМИ и личности на вашите клиенти.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.