Рекламната кампания е най-непредвидимото по резултати от разходите за бизнеса.

kompleksna-reklamna -kampaniq

Много рекламни агенции предлагат цялостна рекламна кампания.

Комплексната рекламна кампания е система от мерки, насочени към определянето на мястото и и времето за нанасяне на информационния удар.

Комплексната рекламна кампания трябва да порази въображението на потребителите и да ги накара да вземат решение за покупка. Основната тайната на успеха е да се фокусира върху нуждите на целевата аудитория, както и стремежа напълно да ги удовлетвори. Освен оценките на нуждите на потенциалния потребител е необходимо да се знаят и неговите съпътстващи интереси, вкусове и предпочитания. Препоръчително е да се идентифицират онези периоди от време, когато рекламната кампания ще има максимален ефект.

Рекламната кампания е сложен многоетапен процес, голямо количество фактори влияят на изхода на проекта. Комплекса мероприятия включва:

  • пазарни проучвания и изготвяне на маркетингов план;
  • разработване на фирмения стил на компанията;
  • идентифициране на нуждите на целевата аудитория;
  • изготвяне на подробен график за предаване на рекламна информация на медиите;
  • създаване на рекламни идеи за продукта;
  • реализация на творческите идеи;
  • поставяне на рекламните продукти.

Ефективна рекламна кампания може да се проведе благодарение на публикуване в различни средства за масова информация, включително и Интернет. Комплексната рекламна кампания може да обхваща само един рекламен носител, където комплексността ще се прояви в развитието на горепосочените мерки с фокус върху определен отрасъл. Важното е формата на проекта да не навреди на имиджа на компанията.

Комплексната рекламна кампания е услуга за широк кръг рекламодатели, от утвърдени фирми до новите компании, които току-що са започнали своята дейност.


 Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Организиране на сватби и годежи | Организиране на събития | Организиране на личен празник