Рекламата е маркетингов разказ, към който вашата аудитория има непосредствено отношение. Добрият разказ помага да започнете диалог с клиентите.

10 фактора в маркетинговата кампания, позволяващи да продадете всичко

Ефективните маркетингови истории създават емоционално впечатление в аудиторията. Няма смисъл да харчите пари за реклама, докато не определите промяната, която вашия продукт дава на аудиторията.

Има много истории, които вие можете да разкажете и изкуството на рекламата е способността да представиш история по оригинален начин.

Къде е вашият продукт в йерархията на потребностите?

Има седем човешки потребности, които влияят върху поведението на хората: физически нужди, нужда от безопасност, социални нужди, нуждата от самочувствие, необходимост от знания, естетически потребности и необходимостта от себереализация. Създайте маркетингова кампания, която да удовлетвори една от тези потребности.

Ако вашата маркетингова история се основава на тези 7 потребности, аудиторията ще я запомни и ще бъде по-заинтересована от вашата презентация. В зависимост от типа на вашия продукт или услуга, вие можете да съчините история, която да бъде основана на една от тези нужди.

Физически нужди

Преди за хората да станат важни духовните ценности, те трябва да удовлетворят своите физически нужди: дом, вода, храна, семейство. Например, ако вие продавате вода, храна, недвижимост, вашата маркетингова история следва да се основава на това, как вашия продукт удовлетворява физическите нужди.

Сигурност

Нуждата от безопасност, да защити семейството и себе си е фактор, който много силно влияе на поведението на хората. Ако желаете да създадете маркетингова история, основана на потребностите за сигурност, трябва да покажете на хората, каква безопасност може да отстрани вашия продукт. Такива маркетингови истории са подходящи, ако се занимавате със застраховане, системи за безопасност, продавате здравословни храни.

Социални нужди

Хората живеят в общество, те трябва да се създадат семейство, да изградят взаимоотношения с други хора. Следователно, вие можете да приложите това в маркетинговата си кампания. Да допуснем, че имате агенция за сключване на граждански брак, нощен клуб или ресторант, маркетинговата кампания, основана на социалните нужди ще бъде подходяща за вас.

Нужда от самочувствие

Всеки човек трябва да има добро мнение за себе си. Разкажете история за това, как простия човек ще се превърне в супер герой, след това подчертайте, как вашия продукт или услуга могат да превърнат неудачника в герой. Такава история ще бъде ефективна ако, например, продавате тренажори, хранителни добавки.

Необходимост от знания

В своята презентация на продукта, разкажете какви умения и знания ще донесе вашия продукт. Т.е. ако вашия бизнес е частно училище, книги, обучителни програми, вашето съобщение трябва да подчертае как вашия продукт удовлетворява нуждата от знания.

Естетически нужди и потребности от себереализация

След като основните нужди на човека са били удовлетворени, той започва да иска нещо друго, развива нужда да изглежда красиво, необходимост да се реализира. Т.е. ако вие се занимавате с козметика, средства за отслабване или тренировъчни програми, вашето съобщение в маркетинговата кампания трябва да се основава на естетичните нужди. Помнете, че освен нуждата от храна, дом, семейство, човека има и други нужди.

За лоша маркетингова кампания и реклама хората харчат повее пари, отколкото за всяка друга бизнес операция. Причината е в това, че ние се опитваме да приложим рационални и статистически критерии към емоционалната и психологическа йерархия от нужди на човека. Определете нуждата, която удовлетворява вашия продукт, а след това създайте подходяща презентация за своя продукт. Тогава вашата аудитория ще слуша и записва всичко, което говорите.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.