Cross-Promotion. Ораганизиране на съвместни промо-акции.

В последно време ко-брандинг, и по-специално съвместната промоция (cross-promotion), започнаха да получават популярност и на нашия пазар. Водещи световни марки вече отдавна ползват тази практика, а нашите марки също приемят западния опит. Прочете повече:

Ораганизиране на съвместни промо-акции.

Cross-Promotion. Ораганизиране на съвместни промо-акции.

В последно време ко-брандинг, и по-специално съвместната промоция (cross-promotion), започнаха да получават популярност и на нашия пазар. Водещи световни марки вече отдавна ползват тази практика, а нашите марки също приемят западния опит.

Съвместното популяризиране и брандинг обещават финансови ползи, но … винаги има елемент на риск в такъв инструмент.

Ще се спрем на тактическия ко-брандинг – същността на който е в следното: Една от марките се рекламира, а втората предоставя призовия фонд – (рекламната кампания). Такъв род разделение все едно е условно, тъй като в резултат се получава съвместно предвижване на брендовете.

Проявите на промоционалните дейности могат да се променят, в зависимост от целите, преследвани от партньорите:

– Съвместна дегустация;

– Съвместна консултация;

– Съвместно вземане на проби;

– Co-Пекин;

– Съвместна реклама на мястото на продажба и т.н.

Какво ни дава тактическия ко-брандинг?

Като част от програмата за насърчаване на продажбите, Cross-Promotion има за цел да увеличи продажбите.

Поддържането на лоялност и повишаване на информираността на марката сред потребителите.

Cross-Promotion. Ораганизиране на съвместни промо-акции.

Защо този инструмент става популярен сред местните компании? Отговорът е очевиден – за бюджетни икономии, но не само. Съвместните промо-акции се провеждат и в случаи на подобни текущи планове за партньорите на кампанията. Но, избирайки си партньор в такава игра, трябва задължително да се обърне внимание на съотношението на марките по мащабност и позиции на пазара, на частичното препокриване ан стойностите и не забравяйте за компромисите!


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

promouters-3