Tag Archives: BTL Реклама

В днешно време е трудно да си представим насърчаване на продажбите в масите без реклама. BTL-технологиите играят все по-важна роля в областта на маркетинговата политика на компаниите. Именно това направление на рекламата позволява бързо и ефективно да се увеличи обема на продажбите, да се повиши популярността на марката или лансирането на нов продукт или услуга […]

Cross-Promotion. Ораганизиране на съвместни промо-акции. В последно време ко-брандинг, и по-специално съвместната промоция (cross-promotion), започнаха да получават популярност и на нашия пазар. Водещи световни марки вече отдавна ползват тази практика, а нашите марки също приемят западния опит. Прочете повече:

Реклама в кино С всеки изминал ден рекламата в кината става все по търсена сред рекламодателите заради нейното ефективно въздействие върху зрителите и достатъчно ясната сегментация на аудиторията в кината. Днес почти нито един филм не започва без рекламен клип преди него. 

Indoor реклама Един от най-бързо развиващите се сегменти на рекламния пазар е вътрешната реклама. Причината за този ръст е широкия избор както на стандартни, така и на нестандартни видове рекламоносители, използващи се вътре в сградата.

Consumer Promotion Организиране на потребителски промоции –Това са разнообразни средства и действия за запознаване на потребителя с продукта, стимулиране на търсенето, повишаване популярността на марката, подобряване на имиджа.

Какво е BTL комуникация? Медиа & Реклама Нарастващият интерес към методите на BTL се обяснява с това, че конкуренцията става все по-голяма, а потребителите все по-малко се доверяват на традиционните форми за придвижване на стоките. Така, обикновената реклама не предполага обратна връзка, и комуникацията става едностранна. В същото време потребителите се нуждаят от диалог с […]