Consumer Promotion

Организиране на потребителски промоции Това са разнообразни средства и действия за запознаване на потребителя с продукта, стимулиране на търсенето, повишаване популярността на марката, подобряване на имиджа.

Потребителски промоция В БългарияОрганизиране на потребителски промоции

Сред целите на Consumer Promotion са следните:

 • Достигане до нови клиенти (REACH нови потребители)

Възможността да се опита продукта от потребителя – дава реален ефект.

 • Да се запазят съществуващите клиенти (Hold current users)

Настоящите клиенти могат да бъдат поощрявани, така че да продължат да купуват продукта, и да не преминат към конкурентите.

 • „Натоварване“ на съществуващите потребители (Load current users)
  Мотивиране на съществуващите клиенти да купуват повече продукти. В резултат тази ситуация не позволява преминаване към продуктите на конкурентите.
 • Увеличаване консумацията на продукта (Increase product usage) 

Както постоянно нарастване на потреблението на съществуващите клиенти, така и привличане на нови клиенти. Тук идва “ Организиране на потребителски промоции „

 • Насочват потребителя (Trade consumers up)
  Насърчаване на клиентите да използват продукта с най-добро качество или по-рентабилен за производителя.
 • Да се засили въздействието на рекламата(Reinforce brand advertising)
  Просто да се засили съобщението, изображението или идеята за реклама в медиите.
 • Да се изкара, презентира новия продукт (Introduce a new product)

Съдействие за представянето на нов продукт – може би един от най-широко използваните цели.

 В зависимост от целите и задачите ние използваме различни механизми за провеждане на промо-акциите:

 • разпространение на образци от стоките;
 • разпространение на рекламни материали;
 • консултации в местата за продажба;
 • дегустации;
 • трудни продажби (hard sell);
 • подарък за покупка;
 • разиграване на томбола;

Мероприятията Сonsumer Рromotion /Организиране на потребителски промоции/ дават възможност да се повишат продажбите „от нула‘ за минимален срок, да се управляват продажбите на „географски“ принцип (в даден град или регион), да се получи лоялен клиент, който лично е опитвал и се е влюбил във вашия продукт.

При всички описани по-горе дейности особено важна роля играят промоутърите.

Ние провеждаме регулярни обучения за промотърите, внимателно контролираме целия ход на провежданата акция. Голямо внимание се отделя на инструментите, обезпечаващи организацията, мониторинга и контрола на промо-акциите ( план-графици, бланки за отчетност на промотърите, супервайзорите, фото-отчети и т.н.)

Ето защо нашият екип са именно тези промоутъри, които са Ви необходими – те са общителни, обаятелни и умни. Те умеят да намират общ език с всеки клиент и да доведат информацията до всеки потребител. Те знаят как да въздействат на потребителя, създавайки най-приятното впечатление и формирайки изключително положителен имидж на бренда. Нашият персонал е 95% от Вашата акция.

Ние не просто Ви предоставяме най-добрите, а именно тези, които ще придвижат Вашата стока и услуга!


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

Потребителски промоция В България