Tag Archives: рекламна агенция

Аутсорсинг. Какво е Аутсорсинг ? Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination)

Външна реклама (Outdoor) Външна реклама (или реклама OUTDOOR) са графики, текст или друга информация, реклама, която се поставя на специални временни и / или фиксирани конструкции, разположени на открити места, а също на външните повърхности на сгради, съоръжения, на елементи от уличното оборудване, над пешеходната част на улици, или на самите тях.

Какво е ATL Реклама ? ATL – е съкращение на фразата « above-the-line „, което в превод на английски означава „над линията“. Някои хора вярват, че терминът ATL се е появил съвсем случайно, по време на рекламния бюджет в един от САЩ. Прочетете повече:

Разлепване на плакати / обяви Разлепването на обяви – това е най-лесният и най-рентабилен начин за реклама. Ние ежедневно срещаме подобни реклами на табла за обяви, по сгради, водосточни тръби, асансьори и други места. Нейния обхват е огромен, а целевата аудитория е най-разнообразна.

Радио реклама Радио рекламата има широк обхват, в съчетание с доста подробни възможностиза сегментация на аудиторията. Какво е РАДИО РЕКЛАМА ?

Какво е BTL комуникация? Медиа & Реклама Нарастващият интерес към методите на BTL се обяснява с това, че конкуренцията става все по-голяма, а потребителите все по-малко се доверяват на традиционните форми за придвижване на стоките. Така, обикновената реклама не предполага обратна връзка, и комуникацията става едностранна. В същото време потребителите се нуждаят от диалог с […]