Tag Archives: Раздаване на флаери

Провеждането на рекламна кампания за нова фирма – това е необходимо и отговорно действие, което засяга съдбата на бизнеса. И все пак, не всички лидери са убедени в това, че шровеждането на рекламна кампания може да позволи на фирмата по-бързо да излезе на желаната позиция и да стане лидер сред конкурентите на пазара.

Cross-Promotion. Ораганизиране на съвместни промо-акции. В последно време ко-брандинг, и по-специално съвместната промоция (cross-promotion), започнаха да получават популярност и на нашия пазар. Водещи световни марки вече отдавна ползват тази практика, а нашите марки също приемят западния опит. Прочете повече:

Разлепване на плакати / обяви Разлепването на обяви – това е най-лесният и най-рентабилен начин за реклама. Ние ежедневно срещаме подобни реклами на табла за обяви, по сгради, водосточни тръби, асансьори и други места. Нейния обхват е огромен, а целевата аудитория е най-разнообразна.

Разпространение и раздаване на листовки Един от най-популярните начини за разпространение на рекламна информация. Тази промоция се провежда на обществени места, в метрото, по оживените улици на града, търговски и бизнес центрове, паркинги, задръствания и т.н. Благодарение на личният контакт на промоутъра с клиента ефективно се осъществява раздаването на листовки сред необходимата целева аудитория.