Разпространение и раздаване на листовки

Един от най-популярните начини за разпространение на рекламна информация. Тази промоция се провежда на обществени места, в метрото, по оживените улици на града, търговски и бизнес центрове, паркинги, задръствания и т.н. Благодарение на личният контакт на промоутъра с клиента ефективно се осъществява раздаването на листовки сред необходимата целева аудитория.

Разпространение и раздаване на листовки

Днес ще Ви разкажем повече за тази рекламна стратегия:

Раздаване на листовки (Рекламна кампания) 

Тази промоция се провежда на обществени места, в метрото, по оживените улици на града, търговски и бизнес центрове, паркинги, задръствания и т.н. Благодарение на личният контакт на промоутъра с клиента ефективно се осъществява раздаването на листовки сред необходимата целева аудитория.

Разпространяване на листовките

Това е рекламна акция по разпространяване на листовки по пощенските кутии, на чистачките на автомобилите и т.н.

Основна цел на разпространение и раздаване на листовките

Да се доведе до широките маси информация от рекламен характер.


В какви случи се препоръчва изполването на услугата „Раздаване на листовки“, „Разпространение на листовки“?

В случай, когато искате човекът да запази информация за Вашата компания или магазин. Такава, като адрес, телефон, карта на обекта и т.н.

  • Когато вашата целева аудитория може да бъде избрана по географски принцип (например, за да информирате хората от определен район, квартал, за това, че вие сте открили вашия магазин, за сезонни отстъпки или за разпродажба и др.).
  • Когато в малки срокове трябва да оповестите на жителите на града за своята услуга, стока, бренд или за промяна на цените, за нов продукт на пазара и т.н.
  • Когато провеждате в своя магазин рекламна акция ( лотария, дегустация, презентация на нов продукт и др.) и ви трябва да привлечете колкото се може повече потенциални клиенти към мястото на провеждане.

Методите за разпространение, раздаване на листовки.

  1. Раздаване на листовки на оживените улици на града, в метрото, в търговските центрове, бизнес центрове, задръствания и др.
  2. Разпостранение на листовки по пощенските кутии, на чистачките на автомобилите, на промо-стойките в търговските центрове и бизнес центрове и т.н.

За постигане на най-голем ефект от провежданата рекламна акция, се препоръчва едновременно раздаване и разпостранение на листовки.

Ефективността от раздаването на листовки

За това, колко ще бъде ефективно разпространението на листовките може да се съди само примерно. По статистика това е от 1 до 10 %, което е достатъчно висок показател, отчитайки това, че този вид реклама е разчетен на голям обем рекламни материали. Ефективността на разпространение на листовките може да бъде свързана не само с търсенето на вашата стока или услуга, тя също зависи от много други фактори:

  • Работата на промотърите ( хората, раздаващи вашите листовки); Промоутъри.
  • Местата на раздаване на листовките;
  • Оценка и избор на целевата аудитория;
  • Оформление и информацията на листовките.

Ефективността от разпространение на листовките

Практически е невъзможно да се изчисли ефекта на разпространение на листовките, ако няма възможност за ясно определяне на целевата аудитория и липса на пряк контакт, което не дава възможност за работа в областта на статистиката. Основният фактор, от който зависи положителния ефект и рентабилността на разпространението на листовките е големия тираж, колкото по-голяма площ бъде покрита, толкова повече потенциални клиенти ще получат листовките. Разпространението до 5 000 листовки практически е обречено на неуспех. Максималния ефект и последвали печалби от рекламната кампания, можете да получите от разпространението на 30 – 50 000 листовки. При разпротсранение на повече от 200 000 листовки можете да разчитате на максимална полза от този тип реклама. В този случай действа законът на големите числа и възможността посредством голям тираж все пак да бъде уловена целевата аудитория.

Полезен линк: http://www.dream-agency.bg/services/промоутъри-и-хостеси-под-наем/

 


Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

раздаване на флаери София, Пловдив, Варна