Как правилно да организираме своя тиймбилдинг

Съвместните усилия, прилагани за някаква дейност, винаги са много по-продуктивни. Във връзка с това много ръководители на компании отделят голямо внимание на сплотяване на колектива. Добре подбраните служители винаги ще могат да намерят общ език. Но това отнема много време, а и е скъпо.органзииране на тиймбилдинг Пловдив

За да е по-бърз процесът на сплотяване на колектива, се прилага техниката наречена „тиймбилдинг“, т.е. сформиране на екип.
В тренинга обикновено участват не повече от 14 човека, но понякога това число стига до 20, дори до 30 човека. Тиймбилдингът се построява по определени правила. Той оказва много по-голямо въздействие на колектива в сравнение с други масови мероприятия. Свързано е с това, че тази система притежава своята драматургия и изисква от човека някои усилия.
Провеждането на тиймбилдинга излиза на фирмата малко по-скъпо от други тренинги. Неговата продължителност обикновено е 2-3 дни.

На тиймбилдинга се канят няколко треньора, излиза се извън населеното място, взема се специално оборудване.
Тиймбилдингът е особено подходящ за компании, които започват някакъв нов проект, за който е необходима координирана работа.
Тиймбилдингът е способен да изглади тревожните моменти, когато се провежда реорганизация в компанията. Той помага на старите и нови сътрудници да изработят подходящи правила за играта.
Първо се провежда интервю, на което консултантите изясняват какви проблеми трябва да бъдат решени. Според резултатите на това изследване вече се изработва програмата на тренинга.
Мястото за провеждане на тиймбилдинга може да бъде всякакво. Но специалистите препоръчват да бъде сред природата. Нестандартната обкръжаваща обстановка позволява на хората да захвърлят офисните си маски.
Обикновено за провеждане на тиймбилдинг се избират зони за отдих недалеч от населеното място, но може да се отиде и до морето.
Допускат се екстремни елементи, но заданията трябва да бъдат такива, че да могат да се изпълняват от всички участници. Ако колективът се състои от млади хора, групата може да участва в речен рафтинг, и в катерене на планини, дори и скачане с парашут.

Организиране на Тиймбилдинг | Aвтор – DREAM AGENCY BG


ПОЛЕЗНИ СТАТИИ:

Какво е Тиймбилдинг ?

Какво е значението на Тиймбилдинга

Видове Тиймбилдинг

Как да организираме сами Тиймбилдинг?