Тиймбилдинг / Значение

Team Building – това е нова дума в лексикона на съвремения ръководител, и все още малко хора знаят истинската стойност на този вид корпоративна комуникация . 

 

team building Пловдив

Мнозина ще кажат, че изграждането на екип, това са просто отборни игри сред природата, способ за развлечение на сътрудниците, сходни с тези на корпоративните събития. От една страна, това е така, тиймбилдингът може да се определи като корпоративно мероприятие, но това е само на пръв поглед. В действителност, след провеждане на дадено мероприятие ръководителите отбелязват рязко повишаване на сплотеността, увеличаване на резултатите от работата на колектива, поява на нови лидери в екипите на работниците и увеличаване на стимулите за работа, без прибягване до излишни по-високи разходи за заплати и бонуси. Защо точно Team Building стана популярен метод за сплотяване на колектива, а провеждането му оказва такова позитивно влияние на резултатите от работата на компанията като цяло? Какво е това Team Building, как работи тиймбилдингът и какви сили на въздействие оказва провеждането на това корпоративно мероприятие? Какви са ползите за компаниите от провеждане на тиймбилдинг, и каква трябва да бъде организацията на този вид отдих?

Как се пише правилно тиймбилдинг, тийм-билдинг или тийм билдинг?

Правилно е да се пише слято – тиймбилдинг, мн.ч. тиймбилдинги, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език.

Тиймбилдингът е стратегия, която помага на една група да се превърне в истински отбор.
Напредващите фирми в България инвестират в стажантската си програма – за заплати, обучение и тиймбилдинги.

Източник:

Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 52, т. 53.4.1; с. 616.

Организиране на Тиймбилдинг | Aвтор – DREAM AGENCY BG


ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ СТАТИИ:

Какво е Тиймбилдинг ?

Видове Тиймбилдинг

Как да организираме Тиймбилдинг