Постоянната съсредоточеност и самоотдаване на работа може да има пагубно въздействие под формата на стрес, конфликти и признаци на емоционално прегаряне. 

Постоянната съсредоточеност и самоотдаване на работа може да има пагубно въздействие под формата на стрес, конфликти и признаци на емоционално прегаряне. Затова ръководството на фирмата трябва да не пропуска възможности да «разтърси» колектива, да направи «разреждане» на обстановката с организирането на фирмено мероприятие под формата на тиймбилдинг.

team-building

Върху ефективността на фирменото мероприятието тиймбилдинг  влияят няколко фактора.

Смяна на обстановката

Този фактор играе важна роля в промяната на обичайния модел на поведение. Ето защо всички експерти препоръчват мероприятия извън фирмата (тиймбилдинг), ако е нужно за кратко време да се постигнат осезаеми резултати. В новата, непривична обстановка за сътрудниците е сложно да запазят контрол над себе си и обикновено  хората по-лесно се отпускат, реагират по-спонтанно и директно, и са по-податливи един към друг. За постигане на ефект са необходими минимум  два дни. Именно на втория ден се постига пика на груповата динамика от гледна точка на сплотяване и закрепване на нови отношения. За един ден при интензивна работа може да стартирате механизма на центростремителните тенденции, но без допълнително усилие, без последващи усилия,  бързо ще се разпадне.

Нови роли

Фирмите по различен начин организират корпоративните мероприятие , но през последните години много ръководители оцениха предимствата на активния вид съвместна почивка пред чисто развлекателните, т.е тиймбилдинг.  Факт е, че хората много по-бързо се сближават по време на съвместното преодоляване на трудности, отколкото по време на увеселителни мероприятия. По време на изпитанието сътрудниците проявяват съвсем други качества, различни от тези около масата на фирменото парти. По време на поход или организиран сценарий на игри, сътрудниците се опитват чрез различните роли да покажат своя потенциал.

По време на едно мероприятие, управителя на фирмата с удивление установил, че редовия мениджър по продажби професионално управлява действията на групата по време на преминаване на маршрута. В обичайния живот на компанията  този сътрудник едва ли ще има шанса да прояви своите способности, а директора да ги оцени. Може да има и неприятни открития. Някои от сътрудниците, сблъсквайки се с трудности се паникьосват или демострират нелоялност към своя отбор. Добре е, когато това се открие в игрова ситуация, а не в реални условия.

Промяната на ролите значително обогатява отношенията между служителите. Хората по нов начин се опознават, натрупват потенциал на сътрдуничество и доверие.

Обратна връзка

Дори това да не е организирано специално, в процеса на игровата дейност активно се обменя обратна връзка. Така се заличават  старите обиди, разрешават се затегнати конфликти, формира се ресурс за изменения. Именно в тези донякъде изкуствени условия, предимствата и недостатъците стават по-ярки,  проявяват се по-ясно, и дори техния притежател  ги забелязва.

Всичко е като на длан. Така, една от участничните в един тиймбилдинг призна: «Аз осъзнах, че не винаги слушам колегите. Просто си мислех, че ги слушам. По-рано не разбирах, колко е важно да се съсредоточиш възрху чуждото мнение, дори за минута да забравиш за своето». Това откритие е направенио не заради упрек или критика, а като естестено осъзнаване след отборна игра. « Аз си мислех, че стимулирам сътрудниците за участие в приемането на общи решения, а се оказва тъкмо обратното, подтискам тяхното участие с моята прекалена  активност и натиск – сподели един от лидерите след курса по  съставяне на екип  – Задължително ще опитам да променя тактиката, ще мълча повече и ще правя добра пауза». Никой от участниицте не му беше казал нищо. Просто този ръководител имаше възможност да види своя екип в различни ситуации.  В обичайната рутина е невъзможно.

Развитие

Различни конкурси може да измисли и някой добър инициатор. Но разработване на сценарий за тренинг, разиващ  делови навици чрез сюжетни игри, може само опитен специалист. В този случай корпоративния отдих работи не само на подобрение на атмесферата в колектива, но и развива персонала.

Тиймбилдинга  също е добра възможност сътрудниците да бъдат обединени около обща цел, ценност, да се въвлекат в корпоративната философия новите сътрудници. Удачно тук е също обобщаване на полугодието  с признаването  достойнствата на успешните служители.

През последните години, особено остър е въпроса с формиране и реализация на стратегията на компанията. Литературата и семинарите не винаги помагат знанията да се приложат  и на  практика. Съзрява нуждата от тренировка на навиците за стратегическо управление и обединяване на сътрудниците на компанията в обща цел.

В процеса на деловите игри по врема на тиймбилдинг сътрудниците развиват нови компетенции ( успешни модели на работно поведение). Този формат на обучение е по-хармоничен с летния сезон и особеностите на човешкото възприятие.

Комбинация отдих  с развитие на персонала – това е една много добра инвестиция!

 

Организиране на Тиймбилдинг | Aвтор – DREAM AGENCY BG


ПОЛЕЗНИ СТАТИИ:

Какво е Тиймбилдинг ?

Какво е значението на Тиймбилдинга

Видове Тиймбилдинг

Как да организираме сами Тиймбилдинг?