Рекламата заема едно от най-важните места в системата на маркетинговата комуникация.

Рекламата като маркетингова комуникация

Рекламата е съставна част на маркетинга, чиято мисия е да се осигури популяризирането на стоки на пазара чрез различни рекламни средства:

 • печатни рекламни продукти;
 • външна реклама;
 • телевизионна реклама;
 • реклама по радиото;
 • реклама в Интернет;
 • реклама в местата на продажба;
 • промо-акции;
 • директен маркетинг;
 • PR-акции и други.

Комуникативни характеристики на рекламата

Рекламата като маркетингова комуникация има следните характеристики:

 • способност за едностранна насоченост на рекламното обръщение от продавача към клиента: ответната реакция на получателя ( решението за покупка на потенциалния клиент) носи вероятностен характер и може да бъде отложено за дълъг период от време;
 • способност към убеждаване: многократното повторение на рекламните доводи оказва определено психологическо въздействие на потребителя и го насърчава да купува рекламирания продукт;
 •  не претендира за безпристрастност: в рекламното общуване особено внимание се отделя на ползите от рекламирания продукт, които могат да бъдат преувеличени;
 • не личен характер: комуникативния сигнал постъпва към потенциалния клиент чрез различни видове посредници ( разнообразни рекламни носители, средства за масова информация, акции и др.)

Комуникативни задачи на рекламата

Рекламата като маркетингова комуникация ефективно решава следните задачи:

 • информиране (формиране на осведоменост за даден продукт, събитие, фирма и т.н.);
 • позициониране на продукта на пазара, създаването на „собствено лице“, различно от това, на конкурентите;
 • увещание (последователно формиране образа на продукта, компанията, убеждаване на клиента да извърши покупка; насърчаване за покупка и т.н.);
 • напомняне ( задържане в паметта на потребителя на информация за продукта, поддържане на осведоменост);
 • задържане на лоялните потребители, затвърждаване на предпочитанията.

Всички комуникативни задачи на рекламата се свеждат до постигане на основните цели на системата на маркетинговата комуникация: формиране на търсенето и насърчаване на продажбите.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.