Възможностите на Интернет маркетинг по време на BTL– мероприятия могат да бъдат използвани в различни обеми.

btl

BTL в интернет-маркетингa

Информационна поддръжка в Интернет

 • Разработване и създаване на съответния раздел с информация за кампанията и нейния ход на корпоративния сайт на клиента или на отделен домейн ( създаване на промо сайт);
 • Рекламна банерна поддръжка;
 • Публикуване на информация за кампанията и нейния ход в новинарски сайтове, изпращане на съобщения за пресата.

Интернет като централна  или единствена платформа на кампанията

Интернет е важна част от комплексната кампания. Независимо от факта, че общата оценка расте, тези разходи са компенсирани чрез повишаване на ефективността. Варианта за използване на Интернет като единствена площадка за провеждане на промо акции може да бъде не по-малко ефективна от комплексната акция и привлича с ниския си бюджет.

Ще разгледаме разходите и подробните закономерности чрез промяна на някои полета за провеждане на мероприятието от реално на виртуално.

Разходи за подготовка се намаляват. Намаляването на разходите за подготовка идва от липсата на необходимост от дизайнерски оформления за отпечатване, цветни проби и печат. В компютърната графика за уеб пространството и изискванията, и стойността са по-ниски. Основните разходи на този етап са разходи за подготовка на промо сайта.

Разходите за комуникация по време на промоции:

Стойност на привличане. Стойността на контакта на големите портали и прехода по рекламен линк са несъпоставимо по-ниски от стойността на контакта по традиционните канали на комуникация. Все пак, трябва да се има предвид, че за някои акции не се изисква голям формат на публикуване в сайтовете на национално ниво, а точково медийно планиране, като се избират сайтове с най-голямо ниво на концентрация на целевата аудитория, строго съвпадаща с темата на рекламния продукт. Важно е да се има пред вид, че под онлайн контакт не се разбира само информиране на потенциалния участник за акцията, както това се случва в събития на живо,  а човек, проявил активен интерес към съдържанието на акцията.

Стойност на директната комуникация

Ако акцията се провежда в Интернет се постигат икономии, тъй като отпада необходимостта от услугите на промотъри, кол-центрове и т.н. В същото време инструментите за онлайн комуникация е практически неограничени. Интернет платформата също така означава, че не се налага да се отговаря на въпросите на потребителите в реално време. Клиентите пишат своите въпроси онлайн, редакторите съставят отговорите и отговарят. Такова внимание на въпросите на целевата аудитория увеличава лоялността на потребителите към марката, обяснява правилата на акцията, което увеличава коефициента на конверсия  на заинтересованите от акцията потребители.

 За организаторите, тази форма на работа позволява да се следят количествените и качествени показатели на реакциите, както и при необходимост да се коригира концелцията на мероприятието.

В рамките на ограничено време може да се възползвате от директна реклама в медиите, или легални средства за direct-marketing. Търсачката за оптимизация, PR, статии са инструменти за дълго действие и се използват ако позволява времето и отделения бюджет.

Разходи за поддръжка / управление на проекта

Основното предимство на правилно построената схема на акции в Интернет се състои в това, че от момента на нейното пускане до края е необходимо само да се следи за правилното разполагане на рекламните материали.

Привличане на аудитория, регистрация, събиране на маркетингова база данни – всичко се прави автоматично. Следенето на правилното провеждане на акцията се извършва от един човек.

По този начин, нискобюджетната версия на BTL-събития в Интернет може да се състои само от три точки:

 • Подготовка (дизайнерски идеи и създаване на промо сайта);
 • Привличане в акцията рекламна подкрепа;
 • Придобиване на награди.

В същото време крайната цена зависи от фактори: като обхвата на действие на клиента; количествени индикатори за наличието на целевата аудитория в интернет; наличието на интернет-общност с висока концентрация на целевата аудитория.

Като най-ефективно използване на Интернет за насърчаване на консумацията на продукти или услуги се препоръчва използването на direct-marketing или direct-sales.

Особено отзивчиви към интернет маркетинг са индустрии като:

 • компютри и интернет;
 • превозни средства и свързаните с тях области (продажби, обслужване, гориво);
 • всички категории стоки FMCG;
 • мобилни телефони, връзки;
 • стоки и услуги за жените, а чрез тях и за децата;
 • битова техника;
 • финансови услуги (заеми, депозити, дебитни и кредитни карти);
 • пътувания и туризъм;
 • спорт.

По този начин, провеждането на промоции изцяло само по Интернет може да бъде сериозна алтернатива на традиционната промоция – както по отношение на ефективността, така и от общия бюджет.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.