Провеждането на рекламна кампания за нова фирма – това е необходимо и отговорно действие, което засяга съдбата на бизнеса. И все пак, не всички лидери са убедени в това, че шровеждането на рекламна кампания може да позволи на фирмата по-бързо да излезе на желаната позиция и да стане лидер сред конкурентите на пазара.

 reklama

Рекламната кампания често се извършва на няколко етапа. На първо място, трябва да се извърши проучване на пазара, за да се запознаете с функциите на целевата аудитория и организациите, които работят с вас в една сфера. На база примерите а другите компании може да създадете своя концепция за реклама, която да бъде подходяща именно за философията на вашия бизнес. На следващите етапи се препоръчва да определите целта, основната идея, да разработите план за действие, както и изчисляване на бюджета. Рекламната кампания предполага изготвяне и разпространение  на рекламни материали. През последните етапи се препоръчва да се направи анализ на ефективността на всички проведени мероприятия.

Strategia-za-reklamna-kapmania

Много е важно да си поставите цел за реализиране, тъй като във всеки случай тя ще бъде различна. Нова, току що появила се на пазара фирма, трябва да съобщи за себе си и да рекламира своята марка. Това може да се направи чрез използване на рекламни материали. Под рекламни материали следва да се разбира средства за оформление на местата за продажба за привличане вниманието на клиентите към продукта: табели, указатели, рекламни щандове, тротоарни знаци, стикери, дисплеи, както и  билбордове, раздаване на флайери и други. Целта на провеждане на рекламната кампания не трябва да бъде приказна, а реална, достижима, тъй като от нейните особености се определя бюджета.

Ако една рекламна кампания е проведена качествено, тя ще позволи на вашия бизнес да се развива в правилната посока, да изследва нови висоти, да заяви за себе си и да намери постоянни клиенти. Ефективността на всяка рекламна кампания се определя до голяма степен от тези, които участват в нейното изпълнение, затова ще бъде разумно да се обърнете към специалисти.

Вижте още:

Семплинг

Мониторинг на конкурентите


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации