Маркетингова стратегия, това е нещо повече от просто насърчаване на правилния продукт в правилното място и в правилното време.

Вие ще трябва много да мислите и анализирате преди да разберете как успешно да продавате своя продукт и как именно да разработите ефективна маркетингова стратегия.

Започнете да си задавате правилните въпроси:

Кои са нашите клиенти?

Кои са нашите конкуренти и защо?

Какви са тенденциите на пазара, на които можем да се възползваме?

Това са само три от десетките въпроси, на които ще се наложи да намерите отговор. Тази статия съдържа някои съвети за това, как да не сгрешите.

Ключови елементи на маркетинговата стратегия

Има много инструменти, които помагат да се разработи маркетингова стратегия, но няма нито един верен, затова трябва да се научите да ги комбинирате.

Четири елемента на маркетинговата стратегия:

Ситуционен анализ.

Потребителски анализ.

Конкурентен анализ.

Стратегия за насърчаване.

Ще разгледаме всеки от тях поотделно.

  1. Ситуционен анализ

Той помага да се определят тенденциите, възможностите, потенциалните заплахи и факторите за успех.

Първо трябва да погледнете цялостната картина на пазара. За да направите това, са подходящи следните инструменти:

PEST. Ще ви помогне да разгледате политическите, икономическите, социалните, културните и технологичните промени на пазара.

SWOT. Ще ви помогне да се идентифицират силните и слабите страни на фирмата ви и да намерите начини за подобряване на конкурентната позиция.

VRIO. Ще помогне да се идентифицират организационните ресурси.

  1. Потребителски анализ.

Сега, когато имате представа за пазара, идва време да помислите за потребителя. Изяснете кой е вашия бъдещ клиент и как именно ще му предоставите уникален продукт на приемлива цена.

Най-добрият начин да го направите е да сегментирате пазара. Така ще можете да се съсредоточите върху група от хора, които се нуждаят от вашите продукти.

Задайте си следните въпроси:

Кои сегменти съществуват в момента?

Колко голям е всеки сегмент?

Той расте ли или пада?

До колко той е печеливш?

Съберете цялата необходима информация: определяне на географски, психографски (нужди, ценности, перспективи, страхове) и демографските данни на клиентите си.

Пазарни цели

Сега трябва да помислите за посоката, в която ще се движите. Ключови въпроси:

В кои сегменти се насочвате?

Как искате да ви възприемат?

Как ще популяризирате марката?

Решенията ще повишат вашия конкурентен интелект и ще ви позволят да получите предимство.

  1. Конкурентен анализ.

Трябва да разберете силните и слаби страни на конкурентите и техните продукти, за да разработите най-добрата ценова оферта.

Ключови въпроси:

Кои са основните ви конкуренти?

Какви пазарни позиции заемат те?

Какво предлагат те, което вие не предлагате?

Какви са техните силни и слаби страни?

Какво е тяхното уникално ценово предложение?

Кои техни бъдещи стъпки вие можете да предвидите?

Кои конкурентни стъпки вие възнамерявате да предприемете?

  1. Стратегия за насърчаване

На този етап трябва да се вземат тактически решения, които ще помогнат за постигане на маркетинговите цели.

Ключови въпроси:

Какви са вашите маркетингови цели за следващите шест месеца? Година? След пет години?

Какви показатели ще използвате за измерване и проследяване на успеха?

Каква ценообразуваща стратегия ще използвате?

Как ще насърчавате вашия продукт?

Как ще разпостранявате вашия продукт и как ще го продавате?

 

Само последователното планиране и събиране на информация може да ви помогне да разработите ефективна маркетингова стратегия. Периодично се връщайте на предходните етапи и ги коригирайте, защото в света на бизнеса всичко се променя много бързо.

Желаем Ви успех!


Ние ценим Вашето време … 

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  • eight + 5 =