Разработката на рекламна кампания е много сериозен мулти-процес, който изисква планиране, анализ и изчисляване.

 

reklamna-kampania-1

Добре планираната рекламна кампания, която е част от маркетинговата стратегия на компанията, позволява на компанията да се развива в правилната посока, да изследва нови висоти и да привлече лоялни клиенти.

Въпреки това, понякога се случва, че развитието на рекламната кампания не носи очаквания резултат. Причината може да са грешки, допуснати по време на разработването на рекламните материали, които възпрепятстват възможността за постигане на желания ефект.

Сред грешките, допускани при разработването на рекламна кампания, има няколко типични:

  • неправилно определяне на целевата аудитория от потенциални клиенти (както показва практиката, фирмите често се опитват да продават своите стоки или услуги на хора, които никога не биха си купили такъв продукт);
  • неправилно идентифициране на основните точки на продажба: ако в рекламата акцента е направен не върху качествата на продукта, които трябва да привлекат целевата аудитория, като резултат те няма да купуват продукта ( необходим е анализ на потенциалните клиенти и изясняване, от кои качества на продукта се ръководят те, правейки своя избор);
  • ентусиазъм за творческа идея, която не отразява същността на предвижвания продукт ( марка), не способства неговото запомняне и увеличаване на неговите продажби;
  • неправилно избран рекламен носител (като се започне от публикациите в медиите и се завърши с поставянето на външна реклама, необходимо е да се избират такива рекламни носители, които максимално лоялно да се възприемат именно от вашите потенциални клиенти);
  • ниско качество на разпостраняваните рекламни материали ( рекламното послание трябва да бъде оформено по подходящ начин, това засяга не само качеството на печата или изображенията, но и съдържанието на рекламното съобщение, заглавие, слоган и т.н.);
  • липса на постоянен рекламен образ, когато компанията не се придържа към определена линия в своята рекламна кампания и политика, и единен образ в дългосрочен план.

Разработката на рекламна кампания включва разнообразие от дейности, обединени от обща цел, и трябва да се вземат под внимание всички аспекти на предвижване на марката и привличане на клиенти.

Вижте още:

Рекламна кампания за нова фирма

Разработване на рекламна кампания, включваща знаменитости


Ние ценим Вашето време …

 

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.