Мърчандайзинг

Това е комплекс от мероприятия, провеждани в търговската зала и насочени към придвижване на някаква стока, марка, вид или опаковка без участието на продавача. Прочетете повече:

Мърчандайзинг е съвкупност от техники, целящи да помогнат за продажбата на даден продукт. Той се прилага главно при изграждането облика на конкретен продукт или производител и спомага за налагането му на пазара. Мърчандайзинг услугите са създадени, за да гарантират успех в битката за място на стоките в магазините в рамките на опреденото място и ефективното му използване. Нуждите на потребителя и отделните елементи на маркетинговата стратегия, са от значение за неговата ефективност. Посещенията за мърчандайзинг дават възможност за следене на стокооборота на стоката, за спазване на правилната й ротация и мониторинга при липса на стоки в магазина. Ако има вече съществуваща планограма, то тя може да бъде постигната:

   * на национално ниво
   * в определен търговски канал
   * вътре във верига магазини 

с обратна информация за доставчиците за
   * стоковата наличност в обектите
   * заявката
   * количеството и времето на доставка на стоката
   * състояние на рафтовете и дисплеите

Основната цел на мърчандайзинга е да се стимулира желанието на потребителите да изберат и купят придвижвания продукт. Стимулирането се осъществява посредством оформянето на местата за продажба и рекламни материали, когато е необходимо да се отдели стоката и да се привлече към нея вниманието на потребителите, а също така професионално излагане на стоката в търговската зала.

Мърчандайзинг – логично заключение на рекламна и друга дейност по придвижване на търговската марка.

Цели на мърчандайзинга

Основната функция на мърчандайзинга е отделяне в търговската точка на дадената марка от аналогични линии продукти. И колкото по-ярко и креативно дадената марка ще бъде отделена с POS-материали, толкова по-ефективно тя ще се придвижва, ще се продава, ще се търси от потребителя и др. В този случай производителят и търговската мрежа ще получат допълнителен дял от бързата реализация, дистрибуцията ще бъде заинтересована от стабилни доставки т.н.

Наемане на Мърчандайзинг служители

POS-материали

Мърчандайзингътсе среща в чист вид или в комбинация с промо-акции. За оформяне се използват POS-материали (от англ. – Point of Sales materials). Въздействието носи ограничен във времето и пространството храктер. POS- материалите мотивират потребителя да извърши покупка в търговската точка „тук и сега“. Тези POS- материали се отличават от телевизионната реклама, която не предполага незабавна реакция от потребителите.

Мястото в мърчандайзинг продажбите е разделено на пет функционални области: Външно оформление, входна зона, търговска зала, място за излагане на продукта, касова зона.

Консултации

Подобна рекламна акция се провежда, ако за запознаване с продукта не е достатъчно само бегъл разказ. Промоутъра – консултант е просто незаменим в тези случаи, когато за привличането на клиентите трябва да се покаже продукта в действие.

Преимуществото на такава акция се основава на възможността за предоставяне на желаещите компетентна информация с помощта на диалог. Тава помага за изнасяне на важна информация за уникалните качества на продукта, които го отличават от другите. По този начин, благодарение на рекламни съвети можете да установите пряк контакт с целевата аудитория, да насърчите към пробна покупка и да заинтересовате със своя продукт потребителите на други конкурентни марки. Статистиката показва, че след консултацията в търговската точка, продажбите нарастват 5-7 пъти !

Полезни линкове: Бизнес обучения и курсове | Обучение за Мърчендайзинг  | Тренинг обучения


Ние ценим Вашето време …

DREAM AGENCY – Event Managament , Entertainment & Advertising


 Външен Рекламен Отдел | Outsource Advertising Department

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

Мърчендайзинг служители под наем