Твърде много маркетингови ръководители разчитат на собственото си разбиране за марката, и не обръщат достатъчно внимание на това, какво отношение има обществеността към продукта. 

 PR-kampanii

Анатомия на PR кампаниите

Просто защото сте решили да създадете определен образ не означава, че вие създавате желания образ в очите на хората. Много рекламни кампании са се провалили защото не са провели изследване на пазара и не са общували с обществеността. (вижте „Разработка на рекламна кампания – Типични грешки“).

Критериите за ефективна комуникация с обществеността трябва да бъде: (1) истина (2) необичайност (3) интерес.

От друга страна, ако компанията вече присъства на пазара, трябва да се определи ново послание. За търговците на дребно, добавянето на нова категория стоки или намаление на цената е винаги ефективно послание.

Насърчаване на продажбите, също дава добро послание към обществеността. Всичко необичайно, провеждано от компанията заради обществеността може да стане логично послание към нея.

За да може посланието в кампаниите да бъде ефективно, то задължително трябва да бъде истинско. Уникалните послания към обществеността са по-забележими и по-привлекателни. Т.е. необичайните послания са по-ефективни.

Ясно е, че посланието трябва да бъде интересно. Ако то е уникално, необичайно и истинско, но не е интересно на обществеността,  от него няма да има ефект. Безинтересните послания просто се игнорират. Много компании правят грешката да вярват, че ако съобщението е необичайно и интересно за тях, то ще бъде възприето така и от обществеността.

И така, общуването с потребителите – обществеността е съществен компонент на всяка успешна марка. Узнавайки от обществеността за истинското възприемане на марката сега, маркетолозите могат да избегнат пропуски, които могат да се окажат изключително скъпи и вероятно фатални за марката на продукта или компанията.

Това не означава, че обществото трябва да бъде в състояние да контролира решения за марката. Най-важното за лицата, които участват в промоцията на марката е да имат ясна представа за марката.

Ключови обещания

PR може да работи ефективно само когато ясната, реалистична личност на марката е замислена още в самото начало. Това означава, че личността трябва да има специфични особености, и основните обещания, дадени на потребителя, никога да не бъдат нарушавани. Тези обещания трябва да бъдат написани на разбираем език и разпределени на всеки служител на компанията. Те определят личността на марката и  разликата от всички конкурентни марки. Те никога, при никакви обстоятелства не трябва да се нарушават. Обещанията на Вашия бизнес е ядрото на бизнеса. Осъзнавайки, какво можете да предложите на обществеността и какво обществеността очаква от вас, можете да направите смели, но съвсем реални обещания.

 

Развитие на марката (брандинг)

Много фактори влияят брандирането. Най-силно влияе на хората това, което са прочели, видели и чули от средствата за масова информация. Рекламата на бранда в средствата за масова информация е много силен фактор, който може да повлияе на компаниите в две направления. Ако средствата за масова информация говорят негативно за вашата търговска марка, това ще окаже негативно въздействие на личността на бранда и може да има катастрофални последствия. Когато комуникация с обществеността се извършва правилно, медиите могат да съобщят само нужната и интересна информация на обществеността, изключвайки всичко останало. Ограниченото време и реалностите на икономиката, играят също така важна роля в процеса на вземане на решения, както и значимостта на информацията, която разглежда обществеността.

Когато една компания създава нов бранд, тя трябва да състави план за постигане на своите цели. Много е важно да се планира целта, преди да бъде повлияна от медиите. Заради отсъствие на цели и отсъствие на план всяка надежда за брандинг ще бъде обречена.(вижте „Бранд (Brand – Марка) … или какво предвижва успешния бранд!“).

Ако компаниите, създаващи бранд още не са си поставили цели за близките 6,18 или 36 месеца, те няма да могат да определят личността на бранда. Освен това, те не знаят какъв тип средства за масова информация е необходим, за да може по най-добър начин да се използват възможностите на бранда.

Как експертите определят целите на марката и предават тази информация на специалистите в областта на връзки с обществеността? Това им помага да бъдат първи в своята област. Най-успешните компании имат предимство, защото те знаят точно какво смятат да правят.

Имайте предвид, че повечето марки са се доказали и с малък рекламен бюджет. Те успяха да създадат впечатление в съзнанието на потребителите, без да харчат милиони за реклама в списания и вестници, или по радиото и телевизията.

Те направиха така само с помощта на връзките с обществеността. Тези фирми са имали план, начин на действие, много преди в тях да се появи търговската марка и личността на бранда. Те прогнозират възможността за продажба на своите продукти и услуги и си поставят реалистични цели за близкото бъдеще и в перспектива. В много случаи тези цели са били превишени, в значителна степен благодарение на блестящите кампании за връзки с обществеността.

Важно е да се определят реалистични цели. За целта е необходима ясна представа за своя собствен продукт и за компанията. Само така всъщност може да се създаде търговска марка. Марка, която ще бъде насочена към въображението на целевите потребители и ще отличава вашия бранд  независимо от конкуренцията на пазара.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.