Рекламната компания е набор от взаимосвързани промоционални дейности, които се определят от конкретен времеви интервал. Провеждането на рекламната кампания се осъществява по ясно определени принципи. Ясната стратегия и правилно поставените цели и задачи стават залог за успешното популяризиране на всеки продукт или услуга на пазара.

Tseli -i- zadachi- na -reklamnata -kampania-2

Необходимост от рекламната компания се появява:

 • при навлизането на нов тип продукт на пазара;
 • когато се разширяват направленията на предприятието;
 • за конкуренция на пазара;
 • когато търсенето намалява;
 • за формиране името и престижа на фирмата.

Каквато и да е причината за рекламната кампания, основната й цел е да „привлече“ интереса и вниманието на потенциалните купувачи към продукт или услуга. Целта се постига чрез добре планиран план.

Най-често за такива компании се канят PR-мениджъри и рекламни специалисти, които създават план за действие:

 • Първо, определя се категорията хора, към които ще се насочва рекламата;
 • Анализът на пазара, проверка на конкурентоспособността;
 • Разработва се комплекс от мероприятия, които ще бъдат най-ефективни;
 • Избират се маркетинговите комуникации, с помощта на които ще се осъществява рекламната кампания;

Най-важното в определянето на целите и задачите на рекламната компания е по най-краткия път да даде максимално количество информация на голям брой потребители за продукта или услугата. Целта на рекламата е да се предизвика правилната реакция от потенциалния потребител.

В резултат на това се отличават следните цели на рекламните кампании;

 • Да информира купувача за рекламирания обект;
 • Да формира положително отношение към рекламирания обект;
 • В маркетинга има три групи задачи, които се поставят при определяне на целите за рекламна кампания:
 • информиране – информиране на потенциалния потребител за рекламния обект;
 • убеждаване – да убедите потребителите, че обектът има предимства спрямо конкурента;
 • напомняне – постоянно напомняне на аудиторията за обекта.

Задачите се поставят въз основа на намеренията, стратегиите на рекламодателя, както и на целевия пазар.

Рекламните компании могат да бъдат класифицирани:

 1. По мащаб:
 • международни – обхващат няколко страни;
 • национални – покрива жителите на страната;
 • регионални – за конкретен регион;
 • локални – засягат една местност.
 1. По обекта на рекламата: продукт, услуга, човек, идея.
 2. По целева насоченост:
 • информационни – за рекламиране на нов продукт;
 • убеждаващи – за бърза консумация на стоки или услуги;
 • напомнящи – за поддържане на продажбите.
 1. По способи на разпостранение – радио реклама, телевизия, външна, филмова реклама, печатна реклама.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 • 18 + 5 =