Tag Archives: потребителите

Изследванията показват, че потребителите не знаят какво искат. Потребителите вземат решенията си и реагират на рекламата повече на основа несъзнателни процеси, отколкото на съзнателно рационално решение.

Грешка 1. Целите на бизнеса са известни на всички Често се сблъскваме с това, че целите на бизнес мероприятието се формулират в обобщен вид: „увеличаване на продажбите“, „повишаване на лоялността“ и т.н.