Tag Archives: изграждане на екип

Как да организираме събитие сами? Eтапи и дейности при организиране на събитие. Как да организираме събитие сами? Принципи на организаране на събития. Как да оргазнизираме празник със собствени сили? Или да предоставим това на професионалистите? Не бързайте с отговора !!!

Как правилно да организираме своя тиймбилдинг Съвместните усилия, прилагани за някаква дейност, винаги са много по-продуктивни. Във връзка с това много ръководители на компании отделят голямо внимание на сплотяване на колектива. Добре подбраните служители винаги ще могат да намерят общ език. Но това отнема много време, а и е скъпо.

Какво е Тиймбилдинг ? (Какво значи Тиймбилдинг?) Team Building е мощна движеща сила за организацията на труда и въплащение на зададените цели на екипа и компанията като цяло, което оказва положително влияние на резултатите от работата и способства за ръста на приходите.