Мониторинг на цените

Събиране на информация за цените в момента на пазара на стоки (услуги), за да изберете оптималния вариант.

Мониторинга на цените позволява да се предотврати завишаване на цените на стоките, което ще бъде един от основните фактори при избора на потребителите.

Мониторинг - Рекламна кампанияОптималната цена на стоката ( услугата), по-ниска, от тази на конкурентите, но не в ущърб на себе си е една от основните политики на пазара. Потребителят има възможност не само да сравни качеството на стоките на различните търговски марки, но и техните цени, и в резултат да избере най-приемливата за него цена – на вашата стока.

Oбектите на мониторингa могат да бъдат:

 • преки и непреки (косвени) конкуренти в рамките на конкурентен анализ;
 • мрежа от дилъри, дистрибутори, франчайзодатели;
 • собствена мрежа за поддържане на единна политика за ценообразуване и продуктов асортимент, определени от стандартите на компанията.

В резултат на прочуването се предоставя информация:

 • за асортимента на стоките, представени в изследваните точки на продажби;
 • за максималните, минимални и средни цени на всяка стока;
 • за наличие на намаления и допълнителни рекламни материали.

Резултатите от изследването са представени в структуриран вид под формата на

асортиментна матрица за най-удобно възприемане и последваща обработка на информацията. При необходимост се прилага фотоотчет с цел потвърждаване достоверността на данните.

Какви възможности открива за компанията мониторинга на цените:

 • ефективно позициониране на продукта / магазин /, фирма, търсене на свои пазарни ниши;
 • конкурентни цени при продажбата на стоки;
 • определяне на нивото на разпространение на стоки (включително конкурентни продукти);
 • получаване на информация за характеристиките на ефективната организация на каналите за дистрибуция, бенчмаркинг;
 • своевременна диверсификация за обезпечаване на най-високи продажби;
 • унификация на асортимента и ценовата политика вътре в компанията или сред дилъри / франчайзополучатели / дистрибутори;
 • управление на риска в областта на маркетинговите продукти.

Актуалната и надеждна информация за състоянието на пазара на продажбите е ключът към успешното прилагане на стоките и за реализиране на максимална печалба.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.