Подготовка и провеждане на рекламна кампанията е препоръчително да се извършват в определена последователност. В този процес можем да разграничим условно следните етапи.

reklamna- kampania

 1. Определяне на обекта на рекламата, провеждане на рекламни и маркетингови проучвания. На висока ефективност на рекламната кампания може да се разчита само ако тя е подготвена въз основа на рекламни и маркетингови изследователски данни, най-вече на една подробно и всестранно проучване на обекта на рекламата, характеристики на целевата аудиторията, пазарните условия, действията на конкурентите.

Преди началото на рекламната кампания е необходимо да се проведат и медийни изследвания: събиране и анализ на информация за вестници, списания, телевизионни и радио програми и канали и други медии. Това е необходимо за правилния избор на средствата за разпостранение на рекламата.

 1. Формулиране на целта на рекламна кампания. Целта на рекламната кампания трябва точно да съответства на маркетинговата стратегия на компанията. В зависимост от това, целта може да бъде комуникативна, образна или поведенческа.

Целта на рекламата е формулирана въз основа на данни от рекламни и маркетингови анализи, тъй като точната и разумна формулировка на целта на рекламата е невъзможна без да се знае спецификата на продукта, пазара, конкурентната среда, потребителите и т.н.

 1. Определяне на бюджета на рекламната кампания. Бюджетът на рекламната кампания се определя от рекламодателя и се договаря с разработчиците на реклами – представители на рекламната агенция.

Определяне на творческата рекламна стратегия и идеи за рекламата. Разработване на рекламни материали и мероприятия. На този етап първо се формулира творческата рекламна стратегия, т.е. определя се основната идея на рекламната кампания, позиционира се обекта на рекламата.

Основната идея за рекламна кампания като „червена нишка“ трябва да минава през всички рекламни послания, рекламни публикации и събития чрез всички елементи на рекламата: заглавия, рекламни аргументи, визуални изображения и т.н.

За творческата рекламна стратегия се търси адекватна, оригинална и ефективна художествена форма – рекламна идея. Единната идея на рекламата, въплътена в илюстрации, текст, музика и т.н., както и творческата рекламна стратегия, трябва да присъстват във всички рекламни послания.

Разработват се рекламни послания, рекламни материали и мероприятия. Те трябва не само да бъдат подчинени на една творческа стратегия, но и да имат общ дизайн (една цветова гама, шрифтове, общи герои, един лозунг, една и съща композиция и т.н.) и заедно да образуват едно последователно цяло.

 1. Производство на рекламни носители. След избирането на окончателните варианти на рекламното послание, следва производството на рекламата (рекламно оформление в пресата, аудио и видео петна, рекламен печат и др.).

Това включва сувенирни продукти и промо-продукти, които, ако се използват правилно, ще обогатят и разнообразят вашата рекламна кампания.

 1. Медийно планиране. Успехът на рекламната кампания, нейната рентабилност до голяма степен се определя от правилния избор на средства за предаване на рекламното послание и оптималния план за тяхното използване.

Медиен план е вид график, в който се определя от кой рекламен носител ще бъде разпространена информацията, в какви обеми и с каква честота. Там се определя и разположението на рекламата и нейната цена.

Основната задача на медийното планиране е да предоставя рекламното послание до възможно най-голям брой потенциални купувачи с минимални разходи в рамките на разпределения бюджет.

 1. Оценка на разходите за реклама. Изготвя се план за финансиране на някои промоционални дейности. На този етап трябва да се изчислят възможните разходи за отделните промоции, да се определят общите прогнозни разходи за рекламната кампания.
 1. Закупуване на време и място в средствата за разпостранение на рекламата.

Много е важно организацията, която поема създаването на комплексната реклама за клиента, да поеме отговорността за ефективното поставяне на рекламната продукция. Ако широко се използват печатни продукти, е необходим и отговорен подход към тяхното разпространение. Например, разпространението на брошури и листовки на обществени места, доставка на рекламни материали за тематични, профилни и други публични събития: изложби, форуми, презентации и други активни публични събития.

 1. Организиране и осъществяване на рекламни дейности.
 1. Резюме на рекламната кампания. Разкрива се степента, до която е постигната целта на рекламната кампания. Определя се комуникативната и икономическа ефективност от рекламата: оценява се рентабилността на рекламната кампания, ефективността на рекламните средства и събития, степента на въздействие на рекламите върху потребителите и т.н. Такава оценка е важна за подобряване на рекламната дейност в бъдеще.

За максимално ефективен вид реклама се приема също комплексното рекламиране. Този тип включва всички видове реклами.

social-media-touch-hd-forwallpapers-com_

Освен това с тази опция се използват всички възможни рекламни платформи:

 • телевизия
 • интернет
 • външни пространства

В последно време с особена популярност се ползват както традиционните външни площадки, така и нетрадиционните. Първият включва всички видове бюлетини, билбордове, знаци и щандове. Вторият тип е всичко, за което се сетите, от моторни превозни средства и електрически стълбове до огради, стени на къщи, покриви на сгради и балкони.

Обикновено рекламната кампания не се ограничава до рекламирането само в един източник – например в печатни медии. По-ефективни са няколко области на промоционални дейности, които ви позволяват да достигнете до голяма аудитория.

Рекламирането в интернет е дейност, към която подхождаме отговорно и професионално. Със сигурност сте обърнали внимание на присъствието в интернет на множество ярки банери, спонсорирани връзки, свързани с вашите заявки в търсачките, скрита и очевидна реклама в социалните мрежи и блогосферата.

Всичко това – резултат от комплексен интернет маркетинг компании в Интернет. А ефективността на комплексната реклама в интернет не се поставя под въпрос: освен това подобна рекламна кампания е по-ефективна от традиционните подходи.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 • 14 − five =