Маркетингови изследвания

 Eдин от основните компоненти на успеха за изследователи, търговци на дребно, служители на реклама,управление на производството и професионални лидери на пазара, е маркетинг. И без значение за коя област на дейност става въпрос, това може да бъде продажба на компютри, битова техника, услуги на рекламни агенции – маркетинга е нужен на всеки, който строи бизнес.

Маркетингови изследванияПроучването на пазара за предприятията или ораганизациите, които предвижват своите услуги или стоки са просто необходими. Това е много очевиден, но и скъп способ за събиране на информация за пазара, който мениджърите на компаниите често пренебрегват. Но затова пък имат възможност да разберат за положението на пазара, да получат информация за продукта или услугата, за наличието на конкуренти. Каквото и да продавате ( автомобили, чинии, книги), дори минимални маркетингови прочувания са необходими за предвижване на продукта или услугата.

За получаването на редовни и реални доходи просто трябва да се анализира пазарната ситуация. Това е особено вярно за стартиращи предприятия, още повече, ако искат да стартират на пазара нов двигател, модел на автомобил или нещо друго. В резултат на изследванията е възможно да се планира комплекс от необходимите действия, да се анализира пазара на конкурентите.

Маркетинговият анализ включва сбор от информация за предприятията, а след това изучаване в няколко направления, такива като цена, стока, клиенти и много други. Тази информация в бъдеще ще се използва за правилен избор на направление в бизнеса.

Независимо от размера на компанията – голяма, средна, малка или в самото начало – проучване и анализ са необходими за всяка от тях. Някои провеждат тази процедура 3-4 пъти в годината, харчейки големи средства, но резултата винаги е на лице.

Какви ползи носят маркетинговите проучвания? Преди всичко, те позовляват на ръководителите точно да определят целите и задачите. Може да се получи представа за това до колко правилно и ефективно се предвижва продукцията или услугата на компанията. След систематизация на информацията може да се направи анализ за това, правилно ли се прилагат маркетинговите усилия, как да се повиши тяхната ефективност, необходими ли са някакви корекции.

Известни са някои направления на маркетинговите изследвания, но за всеки е ефективен свой вариант. Да кажем, при предвижването и популяризацията на продукция, с която вече пазара е пълен е необходимо да се има точна информация за динамиката на развитие на този пазар, потребностите и предпочитанията на потребителите. И предложениято трябва да бъде не само качествено, но и различно от това на конкурентите.

Необходимо е да се проведе проучване на пазара и в случай, когато изведнъж пада нивото на продажби по непонятни причини. В този случай след провеждане на анализа и маркетинговите изследвания, ръководителя трябва задължително да види причините за ставащото и ще може да промени маркетинговата политика. За тези, които възнамеряват да разширяват или да търсят нови пътища за предвижване, изследванията са просто необходими. И само маркетинговия анализ може точно да определи, с какви партньори си струва да се работи, какъв канал е най-подходящ.

След провеждане на маркетинговите изследванията са известни търсенето и предлагането, слабите и силни страни на продукта и конкурента, отчетени са всички нюанси, може да се състави уникално търговско предложение. Усъвършенства се както самия продукт, така и неговото позоциониране, а в рекламата се прави акцент именно на тези моменти, които са интересни за потребителя. В резултат потенциалания потребител просто не може да откаже на такова предложение.

 


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

 marketingovi izsledvaniq