Indoor реклама

Един от най-бързо развиващите се сегменти на рекламния пазар е вътрешната реклама. Причината за този ръст е широкия избор както на стандартни, така и на нестандартни видове рекламоносители, използващи се вътре в сградата.

вътрешна реклама - рекламна кампанияЕдно от основните предимства на на вътрешната реклама е достатъчно ясната сегментация на потребителите, в зависимост от местоположението и общата ориентация на на сградите и съоръженията в които се разполага рекламата.

Indoor рекламата се поставя в често посещавани места – в търговски центрове, летища, училища, кафенета, развлекателни центрове, фитнес центрове и бизнес центрове. Indoor рекламата се намира извън информационното пространство на градската среда и осъществява въздействие върху посетителите преди извършването на покупка или в момента на осъществяване на покупка, предизвиква допълнителен стимул за действие, а именно, покупката на даден продукт или услуга. Именно поради това Indoor рекламата е много важно да се прави, в това число и недалеч от вашия магазин, търговска точка, компания.

Постоянното присъствие на потенциаални клиенти в местата, където е разположена Indoor рекламата способства за ефективно въздействие на рекламата върху аудиторията.

С Indoor рекламата вие можете да стигнете до определена група хора. Рекламата в бизнес центровете е насочена към офисните служители и посетители, реклмата във ВУЗ- овете към студентите. Рекламата в търговските точки може да подтикне посетителите към закупуване на вашия продукт. По този начин може с голяма доза ефективност да стигенте при своята целева аудитория.

Indoor рекламата има цял ред предимства, сред които:

– Ниска стойност, в сравнение с външната реклама;

– Възможност за по-точно и ефективно въздействие върху целевата аудитория;

– Дълговечност на носителите (традиционните хартиени плакати, които не са изложени на слънчева светлина, дъжд и прах, могат да служат месеци).

Indoor рекламата  с правилен подход може да бъде достоен заместник на поставянето на банери и други подобни рекламоносители на улицата. В помещенията посетителите и служещите, както и живущите и гостите, ако е жилищна сграда, ще имат повече време да разгледат и запомнят информацията. Освен това, при помощта на Indoor рекламата може да се предвижват не само стоки и услуги, но и по-тясно насочени стоки и услуги.

С пускането на Indoor реклама вие ще можете бързо да предвижите на пазара своята стока или услуга, марка, да създадете привлекателен имидж на вашата компания. Вътрешната реклама се поставя в места с висока проходимост и решава проблема с широк обхват на аудитория.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.

 вътрешна реклама - рекламна кампания