В днешния свят създаването на марката, съответстваща на нуждите на целевата аудитория на потребителите е жизнено важен компонент за успешното популяризиране на стоки или услуги. Следователно, перспективите за развитие на компанията до голяма степен зависи от този фактор.

Създаване на марката – това не е просто един сложен процес, изискващ отчитането на много фактори, а истинско творчество, основано  на базата на задълбочено разбиране на законите на пазара. Към него трябва да се подхожда професионално и обосновано, щателно да се работи над всички аспекти, тъй като пренебрегването дори на съвсем незначителен нюанс може да доведе до провал на целия проект.

 Създаването на пълноценна марка изисква последователно изпълнение на определен брой специфични, повече или по-малко важни задачи.

creating- brand

  1. Проучване на пазара

Създаването на марката започва с внимателно проучване на основните конкуренти. По какъв начин решават те задачите на марката, какви инструменти и методи използват, на какво акцентират най-много вниманието си – на всички тези и много други въпроси трябва да се намерят отговори. Също така на този етап се определя целевата аудитория, анализира се нейния манталитет, интереси, предпочитания и т.н. Проучванията дават възможност за формиране на ясна визия за това, кой ще бъде потребител на стоките или услугите, и какви методи на продажби ще обезпечат оптимален резултат.

  1. Формиране на стратегия на марката

Въз основа на данните, получени в хода на извършените изследвания, следващата фаза при създаване на марката е формирането на стратегията. Разработват се няколко варианта на позициониране и идеологическа платформа. Под идеология се има предвид  съвкупност на мисли, желания и образи, които трябва да предизвика продукта или информацията за него в съзнанието на потребителите.

  1. Разработване на визуална идентификация

Следващата стъпка е да се създадат няколко алтернативни версии на визуално представяне на марката, съответстващи на вече формираните варианти на позициониране и фирмен стил. На този етап създателите излизат с име, слоган, дизайн на лого и корпоративна идентичност.

  1. Определяне на оптималния вариант и неговото доработване

Всички предложени варианти се подлагат на внимателен анализ и тест, след което се избира вариант с най-перспективно позициониране, ефективна идеология и оптимален визуален образ. Но създаването на марката, все още не е приключило. Трябва да се регистрира нейното име. Също така трябва да се погрижите за разработването на промоционални материали и имиджова продукция: презентации, доклади, визитки, бланки, знамена и т.н., и разбира се ,в никакъв случай не трябва да забравяме за реклама. Безнадеждна рекламна кампания, създаването на марката може да с еокаже малко ефективно или напразно.

По този начин създаването на марката включва няколко етапа, на всеки от които се решават някакви конкретни задачи, в съвкупност определящи лицето на компанията, нейните продукти или услуги.

Вижте още:

Рекламна кампания за нова фирма

Мониторинг на конкурентите


Ние ценим Вашето време …

 

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.