За родителите сватбата на техните деца е не само трогателно и отговорно събитие, но и един от най-щастливите моменти в техния живот. Те искат да вземат участие не само в тържествената част, но и в подготовката за сватбата.

Как най-добре да включим родителите в подготовката за сватбата?

Вие трябва да се погрижите за това, вашите родители да се чувстват максимално комфортно. Ако още не сте ги запознали, тогава задължително го направете. На лека вечеря можете да обсъдите всички етапи от подготовката на сватбата, като трябва да вземете предвид техните желания и мнение. Не трябва категорично да се отказвате от своите идеи, по-добре е тактично да намекнете, че това или друго предложение не е уместно. Ако родителите ви помагат частично да заплатите вашия празник, тогава задължително се вслушайте в техните съвети и питайте за тяхното мнение, дори като резултат да направите всичко, както си решите. Възложете на родителите си някакви малки отговорности, на тях ще им бъде много приятно да участват в подготовката на сватбата. Направете вашата сватба семеен празник, с традиции, които ви харесват, и несъмнено ще се харесат и на родителите ви.

Предлага ме ви някои съвети:

  1. При планиране на седящите гости се постарайте да настаните родителите си до близки хора.
  2. Изберете красива музика и отделете време за танц на булката с бащата и танц на младоженеца с майка му.

  1. Можете да подготвите малки изненади за родителите за да им покажете тяхната значимост и да им благодарите за всичко, което са направили за вас. Ако споделите с вашите близки сватбените задължения, вие ще можете заедно да осъществите сватбата на вашите мечти.


    Ние ценим Вашето време …

    Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

    Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.