Аутсорсинг. Какво е Аутсорсинг ?

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination)

Външен Рекламен Отдел България - Outsource Advertising Department BulgariaИма много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

  • използване на външни/чужди компетенции
  • трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове
  • спестяване на финансови средства
  • повишаване на производителността и/или качеството
  • освобождаване на ресурси на компанията за основните ѝ дейности

Сходна е и работата на ишлеме, при която външна фабрика произвежда с материали на компанията-възложител определена продукция. Тя може да се разглежда като производствен износ, който добива огромна популярност в резултат на глобализационните процеси. Основна дестинация е Далечният Изток. Когато изнасянето става в чужбина, се използва понятието задграничен аутсорсинг (или офшорен аутсорсинг).

Аутсорсинг в България

България е много атрактивна дестинация за офшорен аутсорсинг. За 2006 г., тя заема 9то място в класацията на A.T.Kearney, с което е единствената страна в Европа, която попада в десетката. През 2010 г. България все още запазва лидерското си място в Европа, но вече е 13та в същата класация. През 2010 България е на първо място в Европа и на друга класация по темата – тази на Gartner. Силно развити аутсорсинг отрасли в страната са:

Факторите, които могат да направят България по-привлекателно място за аутсорсинг и офшоринг, са инфраструктурата, бизнес средата, наличието на достъп до публично и частно финансиране, човешкият капитал и търсенето на международното и местно ниво.

Индустриализация

Износът на производство допринася за допълнително изравняване на различията в развитието на различните страни, тъй като то води до тенденции за индустриализация в южните страни и деиндустриализация в северните.

Макар и аутсорсингът да промотира пренестване на производството от северните към южните райони, той не е единствената причина за този тренд. Деиндустриализацията в по-развитите икономически и технологично страни е предизвикано и от по-голяма продуктивност на индустрията.

Увеличението в индустриалната ефикаснос, което е присъщо за развитието в по-напредналите страни, е предизвикано от технологичните подобрения, които намаляват нуждата от работна ръка. Въпреки че те не намаляват пряко нивото на заетост, а по-скоро водят до повече произведена продукция за единица време, те могат непряко да предизвикат по-малка нужда от работна ръка за определени нива на продукция. По същия начин по-голямото търсене на услуги като здравоопазване и такива от публичния сектор засилва процеса на деиндустриализация в страните от северното полукълбо. Тези задачи не могат да се аутсорснат, търсенето им трябва да бъде задоволено на местно ниво и на цената, която е присъща за националния пазар.В резултат се наблюдава тенденция на прехвърляне на работна ръка към тези сектори за сметка на индустрията.

Полезни линкове: Българска Аутсорсинг Организация – БАА   | Wikipedia за „Аутсорсинг“


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising


 Външен Рекламен Отдел | Outsource Advertising Department

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.