Рекламната кампания – това е набор от рекламни дейности, предприети, за да се привлече вниманието към някои стоки, услуги, събития.

Рекламната кампания си  поставя конкретни цели и задачи за успешното постигане на което се изисква внимателен и професионален подход към планирането на рекламната кампания: избор на вида рекламна кампания, способи и средства за разпространение на рекламата, целевата аудитория, рекламния бюджет и т.н.

 

reklamna-kampania

 Видове рекламни кампания

Рекламните кампании условно са разделени на следните основни видове:

1)      По обекта на рекламиране:

·         рекламна кампания на продукта (нов или съществуващ);

·         имиджова рекламна кампания – реклама на бранд, търговска марка, компания – производител като цяло;

2)      По поставените цели:

·         пускане на пазара на нов продукт;

·         увеличаване на продажбите на съществуващ продукт;

·         поддържане продажбите на продукта;

3)      По обхват:

·         международна рекламна кампания;

·         национална реклама на кампанията;

·         регионална рекламна кампания;

·         локална рекламна кампания.

4)      По  целевата аудитория:

·         рекламна кампания ориентирана върху потребителите;

·         рекламна кампания ориентирана върху продавачи и дилъри;

·         рекламна кампания ориентирана върху конкурентите;

·         рекламна кампания фокусирана върху не-сегментирана външна среда;

5)      По използване на средствата за рекламиране:

·         симплексна рекламна кампания (като се използва едно от средствата за реклама);

·         комплексна рекламна кампания (като се използва определен набор от средства за реклама);

6)     По продължителност на действие:

·         краткосрочна рекламна кампания (до 1 месец);

·         средносрочна рекламна кампания (1-6 месеца);

·         дългосрочна рекламна кампания (повече от 6 месеца);

7)      По интензивност на въздействие:

·         равна рекламна кампания ( рекламното въздействие е еднакво разпределено във времето);

·         увеличаваща се рекламна кампания (рекламното въздействие постепенно нараства);

·         намаляваща рекламна кампания ( рекламното въздействие постепенно намалява).

Рекламната кампания за всеки клиент (марка, продукт, събитие) се планира индивидуално и избора на рекламната кампания се осъществява като се вземат предвид различни фактори, цели и задачи, поставени пред конкретната рекламна кампания!


Ние ценим Вашето време …

 

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.