Tag Archives: потребителите

Изследванията показват, че потребителите не знаят какво искат. Потребителите вземат решенията си и реагират на рекламата повече на основа несъзнателни процеси, отколкото на съзнателно рационално решение.