Tag Archives: Външен бенчмаркинг

Вътрешен бенчмаркинг Вътрешен бенчмаркинг е особено ефективен в големи фирми с много клонове, които в действителност извършват една и съща работа, но в различни географски точки. Преди да се започне работа по прилагането на най-добрите практики на своите колеги ( т.е. вътрешен бенчмаркинг), следва да се определи ясно: какъв именно опит, в какъв обем, от […]