Tag Archives: indoor реклама

Реклама в кино С всеки изминал ден рекламата в кината става все по търсена сред рекламодателите заради нейното ефективно въздействие върху зрителите и достатъчно ясната сегментация на аудиторията в кината. Днес почти нито един филм не започва без рекламен клип преди него. 

Външна реклама (Outdoor) Външна реклама (или реклама OUTDOOR) са графики, текст или друга информация, реклама, която се поставя на специални временни и / или фиксирани конструкции, разположени на открити места, а също на външните повърхности на сгради, съоръжения, на елементи от уличното оборудване, над пешеходната част на улици, или на самите тях.

Indoor реклама Един от най-бързо развиващите се сегменти на рекламния пазар е вътрешната реклама. Причината за този ръст е широкия избор както на стандартни, така и на нестандартни видове рекламоносители, използващи се вътре в сградата.