Често се случва, когато на отдела по маркетинг диктуват задачи произтичащи от дейността на други отдели на компанията. Например, съществува спешна необходимост да се направи ребрандиране на марката, тъй като нейния имидж е пострадал вследствие нарушаване на технологичните процеси в производството или да се разпродадат залежалите остатъци в склада, останали по вина на логистиката.

marketing -0

Тези ситуации са могли да бъдат избегнати, ако в основата на функциониране на компанията се постави бизнес-моделиране, където ключова роля играе маркетинга.

Предвижаването на маркетинга на предна линия в бизнес-модела на компанията се обяснява днес от две причини.

На първо място, динамиката, присъща на сегашната реалност напълно отхвърля възможността за прогнозата дори за пет години напред. Всяко планиране поставя бизнеса в едни твърди рамки, които не позволяват свободно да се маневрира, адаптира към променящите се обстоятелства и тенденции на пазара. Само бързата реакция на променящите се външни и вътрешни фактори гарантира успешното развитие на компанията и избягване на възможните рискове.

marketing

На второ място, преминавайки от стратегически мениджмънт към бизнес-моделиране, всеки ръководител може да спести много време. Ако преди в някои компании на съставянето на стратегически планове са се посвещавали седмици, дори месеци, днес такава загуба на време може да се окаже незаменима. Скоростта на обмен на информация посредством световната мрежа принуждава компаниите да действат със същата стремителност. Например СЕО компаниите за няколко дни успяват да бъдат на няколко континента, но ефективността им по този начин не трябва да бъде по-ниска от тази, която би могла да бъде постигната в момента на стратегическото планиране.

Как да се постигне такава скорост при условие на поставяне на нови акценти?

На първо място успеха на реализацията на стратегическия план зависи от степента, в която хората, които го реализират, са разбрали идеите, положени в основата му. В известен смисъл това е и крайъгълен камък на бизнес процеса. Но опит за решаване на тази задача компаниите вече имат предостатъчно. Да се зарази единен екип само със силата на харизмата на лидера е достатъчно, за да се завладеят върховете на бизнеса. Най-важното е хората да не се въвличат в един дълъг процес на изработка и приемане на решения, бързата мозъчна атака често е по-полезна от дългите съвещания.

 

Вижте още:

Маркетингови изследвания

Какво е BTL реклама (Маркетинг)

 


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.