Tag Archives: тенденции на пазара

Често се случва, когато на отдела по маркетинг диктуват задачи произтичащи от дейността на други отдели на компанията. Например, съществува спешна необходимост да се направи ребрандиране на марката, тъй като нейния имидж е пострадал вследствие нарушаване на технологичните процеси в производството или да се разпродадат залежалите остатъци в склада, останали по вина на логистиката.