Tag Archives: мероприятия

  От психологическа гледна точка еvent-бизнеса не е лесна задача и изисква от координаторите изключителна концентрация, готовност за отдаване без остатък и готовност за непредвидени събития. Не е чудно, че в процеса на работа се натрупва умора и се придобиват много ненужни навици, от които е желателно да се избавят.

Както във всяка друга типология, абсолютно чисти представители на някой тип просто не съществуват. Всеки водещ е смесица от стилове, където някои преобладават, други са съвсем малко изразени, а някои отсъстват.