Tag Archives: медийна кампания

Мониторинг на конкурентите В съвременните условия на бързо променящата се пазарна ситуация и жестока конкуренция борбата за информация за конкурентите: техните предимства и недостатъци, стратегия и провеждани мероприятия, определя успешността на компаниите в дългосрочна перспектива.