Daily Archives: 05.03.2018

Вирусният маркетинг не е толкова наука, колкото придобит в течение на времето опит. Освен това, за да се направи вирусна кампания трябва да се следват някои правила.